Nieuwe woonruimteverdeling in Waterland: 30% sociaal, 30% betaalbaar en 40% vrije sector

De vraag naar betaalbare woningen is groot, ook in Waterland. Daarom heeft het college van Waterland een nieuwe woonruimteverdeling voorgesteld. Van alle huizen die in gemeente Waterland gebouwd worden, wordt minimaal 30% sociale huur, minimaal 30% betaalbare woningen en maximaal 40% vrije sectorwoningen. Met dit nieuwe 30-30-40-beleid wil het college de betaalbaarheid van nieuwe woningen waarborgen.  

Het college wil dat er met name betaalbare woningen komen voor huishoudens met lage en middeninkomens, waar de vraag naar woningen het grootst is. Sociale huurwoningen zullen minimaal 30% van het nieuwe woningaanbod bevatten. De 30% betaalbare woningen zijn huurwoningen met een maximale huur van ongeveer 1000 euro per maand of een maximale (ver)koopprijs van 355.000 euro.  
 
Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: “Ik ben blij met dit beleid voor een sociale verdeling van de woonruimte. Hiermee vergroten we het aantal beschikbare woningen voor inwoners met lage en middeninkomens.”  
 
Kleine projecten met slechts 1, 2 of 3 woningen hoeven vanwege de haalbaarheid niet te voldoen aan deze woonruimteverdeling. Voor nieuwbouwprojecten waarbij het onmogelijk blijkt minimaal 30% sociale huurwoningen te realiseren, is een compensatieregeling opgesteld. Dit houdt in dat de initiatiefnemer een bedrag per niet gerealiseerde sociale huurwoning betaalt. Dit geld wordt vervolgens gebruikt om in andere nieuwbouwprojecten extra sociale huurwoningen te realiseren. Om ervoor te zorgen dat betaalbare koopwoningen betaalbaar blijven, is een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht verplicht gesteld.  
 
Op 1 of 8 juni zal de gemeenteraad de nieuwe woonruimteverdeling tijdens de raadsvergadering behandelen, waarna op 15 juni een besluit wordt genomen over dit voorstel van het college.