Nieuwe speeltoestellen Meerkoetstraat Ilpendam

Eind november 2017 ontvingen bewoners rond de Meerkoetstraat in Ilpendam een brief met daarin de vraag een keuze te maken voor nieuwe speeltoestellen aan de Meerkoetstraat in Ilpendam. De huidige toestellen zijn verouderd en toe aan vervanging.  Ook is ons gevraagd de speelplek op te knappen. In de brief hebben we de bewoners drie combinaties van speeltoestellen voorgelegd met de vraag de favoriete combinatie te kiezen. Allereerst hartelijk dank voor uw reactie!

In totaal ontvingen wij 48 reacties waarvan 32 stemmen kozen voor optie 1. Hieronder vindt u de schets van optie 1.

Planning en plaatsing

De speeltoestellen worden uiterlijk in maart 2018 geplaatst. Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen straks gebruik gaan maken van de speeltoestellen!  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de heer Mark de Vries (m.de.vries@waterland.nl) van Gemeente Waterland.