Nieuwe noodverordening per 1 juli

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 1 juli van kracht is.

De noodverordening is nodig omdat we een stap vooruit zetten in de corona aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 

De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Naast deze voorwaarden die voor ons allemaal gelden, is er een aantal randvoorwaarden die gelden bij de algemene openstelling per 1 juli. De basisregels voor binnen en buiten en in het vervoer kunt u lezen in de noodverordening (Zie bijlage).

Met deze maatregelen doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

PDFNoodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 1 juli 2020