Nieuwe Gemeenteraadswebsite

De gemeenteraadspagina krijgt een nieuwe vormgeving. Op deze manier zal de raadsinformatie toegankelijker en overzichtelijker zijn. 

Wat gaat er veranderen?

Alle informatie van de oude website is ook weer te vinden op de nieuwe website: alleen is de indeling veranderd. De nieuwe website is: https://waterland.bestuurlijkeinformatie.nl/ 
Op de nieuwe homepagina, het zogenaamde dashboard, zijn de meest recent gepubliceerde stukken in overzichten en de korte termijnagenda te vinden. Daarnaast zijn er een aantal kopjes waar je op kunt klikken:

 • Vergaderingen: hier zijn de komende raadsvergaderingen te vinden in een lijst/kalender. Als je doorklikt kom je bij de agenda van die raadsvergadering terecht.
 • Overzichten: hier is alle informatie voor de raad te vinden, waaronder de collegestukken, de raadsvragen, de agendavoorraad en de ingekomen stukken. Ook zal hier de informatie over de begroting en de Rekenkamercommissie te vinden zijn.
 • Wie is wie: uitgesplitst in gemeenteraad, duoraadsleden, voorzitter en griffie.
 • Vraagbaak: dit is een FAQ-pagina met de meest voorkomende en praktische vragen over de gemeenteraad.
 • Contact

Overzichten

Sinds begin dit jaar zijn de ingekomen stukken beter onderverdeeld en verplaatst naar de module 'Overzichten'. Met de nieuwe vormgeving van de website zijn deze overzichten beter te vinden. 

In de overzichten zijn de volgende categorieën te vinden:

 • Agendavoorraad – Hier staan de stukken die geagendeerd zijn. Dit zijn raadsvoorstellen en onderwerpen die door raadsleden zijn geagendeerd.
 • Begroting – Hier zijn de stukken te vinden die betrekking hebben op de begroting. 
 • Collegestukken – Hier staan de collegestukken ter informatie, zoals raadsinformatiedocumenten, memo’s en persberichten. 
 • Ingekomen stukken – Dit zijn ingekomen stukken van derden. 
 • Raadsvragen – Dit zijn schriftelijke vragen van de raad en de antwoorden van het college daarop.
 • Rekenkamercommissie – Hier zijn de publicaties te vinden van de Rekenkamercommissie. Dit betreft de verschillende onderzoeken en de jaarplannen en jaarverslagen. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe website, neem dan gerust contact op via griffie@waterland.nl