Nieuwe coalitie in gemeente Waterland

De nieuwe coalitie van Waterland heeft het coalitieakkoord gepresenteerd en de namen van de kandidaat-wethouders bekend gemaakt. De nieuwe coalitie bestaat uit WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. Gistermiddag presenteerden zij hun coalitieakkoord:  ‘Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.’

U kunt het coalitieakkoord PDF hier lezen. 

Ook de kandidaat-wethouders en de portefeuilleverdeling zijn bekend gemaakt. De kandidaat-wethouders zijn: Harm Scheepstra (WaterlandNatuurlijk), Astrid van de Weijenberg (GroenLinks), Roland Wolters (VVD) en Ton van Nieuwkerk (PvdA).

Naar verwachting wordt het nieuwe college in de raadsvergadering van 7 juli geïnstalleerd.

De portefeuilleverdeling is – op hoofdlijnen – als volgt:

Harm Scheepstra (WaterlandNatuurlijk):
Mobiliteit, Openbare Ruimte, Facilitair Beheer, Personeel en Organisatie, Project Nota verbonden partijen.

Astrid van de Weijenberg (GroenLinks)
Sociaal Domein, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie.

Roland Wolters (VVD)
Financiën, Economische Zaken, project Milieustraat, sport, onderwijs, werk en inkomen en toerisme.

Ton van Nieuwkerk (PvdA)
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en project Galgeriet.

Burgemeester Marian van der Weele: Wettelijke taken, informatiebeveiliging, cultuur, erfgoed, dijkverzwaring.