Nieuw parkeerbeleid voor binnenstad Monnickendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad van Monnickendam opgesteld. Parkeerproblemen in de binnenstad worden hiermee aangepakt door een combinatie van vergunningen en betaald parkeren. Het college wil dit parkeerbeleid in oktober bespreken met de inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit de binnenstad van Monnickendam. Daarna wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

In de binnenstad zijn verschillende parkeeronderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad van Monnickendam onder druk staan. Automobilisten vinden het moeilijk om een parkeerplaats te vinden, er is zoekverkeer en auto’s worden vaak fout geparkeerd. 

Gecombineerd parkeerregime 

Het parkeerbeleid bestaat uit een combinatie van parkeren met een vergunning en betaald parkeren. Inwoners en medewerkers van bedrijven worden gestimuleerd om op eigen terrein te parkeren en/of krijgen een vergunning waarmee zij in de binnenstad kunnen parkeren. Bezoekers kunnen betaald parkeren, soms tegen gereduceerd tarief door gebruik te maken van een bezoekersregeling voor bewoners. Aan de rand van de binnenstad geldt een lager parkeertarief. Ook is er een tijdelijk parkeerterrein gerealiseerd aan de rand van de binnenstad. Deze maatregelen verlagen de parkeerdruk in de binnenstad, hierdoor verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Wethouder verkeer Harm Scheepstra: “Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad van Monnickendam te verbeteren zijn maatregelen nodig. Parkeren met een vergunning en betaald parkeren verlichten de parkeerdruk in de binnenstad.”

Raadpleging belanghebbenden

Voordat het college dit parkeerbeleid aan de raad voorlegt, worden inwoners en belanghebbenden uit de binnenstad geïnformeerd en in staat gesteld hierop te reageren. Voor inwoners van de binnenstad worden twee informatieavonden georganiseerd. Zij ontvangen hierover een brief. Ook zullen de informatieavonden worden aangekondigd op de website van de gemeente: www.waterland.nl. Met bedrijven, ondernemers en o.a. OBS de Binnendijk en Vereniging Oud Monnickendam vinden sessies met de gemeente plaats. 

Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad van Monnickendam is hier te raadplegen:  
PDF Nieuw Parkeerbeleid binnenstad Monnickendam.pdf