Nieuw college in Waterland geïnstalleerd

v.l.n.r. Marian van der Weele, Ton van Nieuwkerk, Astrid van de Weijenberg, Roland Wolters, Harm Scheepstra

Een druk programma gisteravond tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Waterland. Zo werden de 4 wethouders voor het nieuwe college geïnstalleerd, werden er 3 nieuwe raadsleden en een duoraadslid beëdigd én werd er afscheid genomen van twee wethouders. 

Nieuw college Waterland

Onlangs werd het coalitieakkoord ‘Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.’ gepresenteerd. De nieuwe coalitie bestaat uit de partijen WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. Voor WaterlandNatuurlijk vervult Harm Scheepstra de wethoudersfunctie. Astrid van de Weijenberg doet dit namens GroenLinks, Roland Wolters namens de VVD en Ton van Nieuwkerk voor de PvdA. Tijdens de raadsvergadering werden zij door de raad officieel tot wethouders benoemd. 

Benoeming raadsleden en duoraadslid

Naast de installatie van de nieuwe wethouders werden er ook drie raadsleden benoemd. Mw. C.G. Tobias voor de fractie van WaterlandNatuurlijk, dhr. B. Klein Haneveld voor de fractie van GroenLinks Waterland en dhr. J.J. Oranje voor de fractie van VVD Waterland. Dhr J.P. Schilder werd benoemd als duoraadslid voor VVD Waterland.

Afscheid dhr. Boland en dhr. Van Eijk

Naast alle benoemingen werd er ook afscheid genomen van Hendrik Boland, die het afgelopen jaar verantwoordelijk was voor de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Toerisme en Recreatie. Ook nam de raad afscheid van Theo van Eijk, die verantwoordelijk was voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Project Galgeriet, Bouw- en woningtoezicht en Onderwijshuisvesting. De raad bedankte hen voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

Burgemeester Marian van der Weele: Geduld is beloond met de totstandkoming van deze, programmatisch diverse, coalitie! De samenwerking in de raad is goed, het debat zal nog meer verdieping krijgen nu samenstelling van de oppositie en coalitie is veranderd. Ik verheug me op het voorzitten van levendige raadsvergaderingen de komende vier jaar. Met de installatie van het nieuwe college hebben we 4 wethouders die met ervaring en een frisse blik de ambities met veel inzet gaan waarmaken. Hendrik Boland en Theo van Eijk wil ik bedanken voor hun inzet voor de gemeente Waterland. We hebben het afgelopen jaar altijd op hun enorme  kennis en ervaring kunnen rekenen.