Negen Koninklijke onderscheidingen in gemeente Waterland

Foto van alle gedecoreerden in Waterland

Op de dag van de Lintjesregen 26 april 2023 heeft burgemeester Marian van der Weele van de gemeente Waterland in een overvol gemeentehuis 9 lintjes kunnen opspelden bij bevlogen vrijwilligers. Deze decorandi waren volkomen onwetend naar het gemeentehuis gelokt voor een feestelijke uitreiking. 
Alle vrijwilligers hebben zich gedurende vele jaren onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving. Door hen is het mede mogelijk dat verenigingen en dorpshuizen kunnen blijven bestaan. Ook hebben zij een belangrijke rol in de zorg voor de kwetsbare mens.  

Onderstaande inwoners ontvingen de volgende onderscheiding:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M. (Mieke) Hollander-Pasma uit Monnickendam
Mevrouw J.M. (Anne) Legeland uit Monnickendam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw C.M. (Corrie) Knijn-Molenaar uit Ilpendam
Mevrouw A.C. (Linda) Binken uit Marken
De heer E. (Elbert) Stoker uit Marken 
De heer K. (Klaas) Commandeur uit Marken
De heer P.A. (Piet) Kramer uit Ilpendam
De heer J.M. (Jeroen) van Oostrom uit Marken
De heer M.S. (Marco) Meijer uit Marken

Meer informatie over de verdiensten van deze decorandi vindt u in de bijlage.

De heer K. (Klaas) Commandeur, 57 jaar
De heer Commandeur is in 2006 in zijn grootste rol gestapt: hij is ‘Bap’, de helft van het hilarische duo ‘Bessie en Bap’. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het Trefpunt op Marken, zijn Bessie en Bap de vaste gasten die in traditionele Marker klederdracht, op geheel eigen wijze een ludieke terugblik in Marker dialect verzorgen op al het kleine leed van het jaar ervoor. Ook was de heer Commandeur bestuurslid van de toneelvereniging van 2012 tot 2017. Tevens was de heer Commandeur van 2012 tot en met 2017 bestuurslid van de  Toneelvereniging ’t Voetlicht.
De heer Commandeur is bij SV Marken sinds 1989 actief als clubscheidsrechter. In de bijna 35 jaar dat hij deze functie uitvoert is hij uitgegroeid tot een fenomeen op scheidsrechtersgebied en een vrijwilliger waarop je altijd kan rekenen. Hij is een onmisbaar en gerespecteerd persoon binnen de voetbalvereniging. 
Vanaf 1998 is de heer Commandeur mede-organisator van het “Oud en Nieuw koppelklaverjassen”.  
De heer Commandeur ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de gemeenschap op Marken.

De heer E. (Elbert) Stoker uit Marken, 63 jaar
De heer Stoker kennen ze op Marken beter als ‘Bessie’, de andere helft van Bessie en Bap, oftewel de heer Commandeur. Naast de weergaloze vertolking tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, worden de teksten uitgeschreven en bewaard voor komende generaties. Zo worden verdwijnende Marker tradities en het dialect beschreven, vastgelegd en bewaard voor toekomstige generaties.
De heer Stoker was van 1989 tot en met 1991 voorzitter van de Stichting Marker Jongeren. Al 50 jaar is de doelstelling van deze stichting het organiseren van evenementen voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar. Hiervoor wordt het jeugdgebouw de Zonnewijzer geëxploiteerd. Onder voorzitterschap van de heer Stoker werden veel disco-, film- en bandavonden georganiseerd in het gebouw zelf, maar ook sportevenementen, de prutrace, en andere ludieke evenementen zoals de consumptierace. In 1990 was de heer Stoker nauw betrokken bij de eerste Marker Havenfeesten. Mede op zijn initiatief heeft de Stichting Marken Jongeren de organisatie hiervan volledig op zich genomen. Elk jaar in de zomer vinden deze succesvolle dagen nog steeds plaats en trekken bezoekers uit de hele regio.
De heer Stoker is vrijwilliger bij SV Marken. Van 2000 tot en met 2005 was hij leider/trainer van een dameselftal van SV Marken. Daarnaast  was hij van 2003 tot en met 2006 penningmeester van SV Marken. 
Vanaf 2006 is de heer Stoker voorzitter van toneelvereniging 't Voetlicht, Jeugdtoneel 't Spotje, creatief leider van de commissie Bessie & Bap, belast met sponsorzaken, decorbouw en nog vele andere taken die bij de opvoering van een toneelstuk belangrijk zijn.
Onder zijn voorzitterschap is de kwaliteit van het toneel naar een hoger niveau gebracht. Geen kleine opvoeringen meer, maar veel grotere spektakels, zoals de recente voorstelling van ’t Licht, Oorlogskramp en ook de herdenking van de Watersnood van 1916. Hij kreeg in 2020 een oorkonde van de toneelvereniging 't Voetlicht en jeugdtoneel ’t Spotje voor de meest waardevolle voorzitter.
De heer Stoker vertolkt al tientallen jaren Sinterklaas voor diverse peuterspeelzalen en bejaardenhuizen in Marken en Monnickendam. 
De heer Stoker ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de gemeenschap op Marken.

Mevrouw A.C. (Linda) Binken uit Marken, 56 jaar
Vanaf 2000 is mevrouw Binken actief voor de Stichting Marker Jongeren (SMJ). Eerst als schoonmaakster van het verenigingsgebouw en gaandeweg ook als organisator van evenementen en vraagbaak voor vergunningen en administratieve aangelegenheden. De helft van de opbrengst van de evenementen van de SMJ wordt aan het goede doel geschonken. Door corona heeft dit enige tijd stil gelegen, maar in 2022 kon naar de Stichting Huis aan het Water in Katwoude toch nog een bedrag van € 20.000 worden overgemaakt. 
Ook vanaf 2000 is mevrouw Binken secretaris  van de Marker Evenementen Stichting (MES). Hiermee was zij het eerste vrouwelijke bestuurslid. 
In de lockdownperiode heeft zij zich actief ingezet om de bewoners van Marken met elkaar in contact te brengen. Zij organiseerde hiertoe o.a. online bingoavonden. Tot op heden is mevrouw Binken ook organisator van de ‘open eettafel’ tijdens de jaarlijkse Havenfeesten in juli op Marken. De opbrengst hiervan is voor het goede doel.
Van 2008-2014 was mevrouw Binken organisator van de drukbezochte Kerstmarkt op Marken. 
Vanaf 2006 is mevrouw Binken vrijwilligster in de kantine en keuken van de SV Marken en Het Trefpunt.
Sinds 2019 is mevrouw Binken vrijwilligster bij een uitvaartverzorger. 
Mevrouw Binken heeft van 2020 tot 2022 intensieve mantelzorgtaken verricht.
Mevrouw Binken ontvangt haar onderscheiding vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de gemeenschap op Marken.

De heer P.A. (Piet) Kramer uit Ilpendam, 78 jaar, vandaag jarig
De heer Kramer is een bevlogen vrijwilliger in zijn dorp Ilpendam. Een ieder die hem kent, zal beamen dat er nooit vergeefs een beroep zal worden gedaan op zijn kennis of hulp. 
Vanaf 1976 tot heden is de heer Kramer betrokken bij de Sportvereniging Ilpendam. Hij heeft daar een aantal vrijwillige functies bekleed zoals in de jaren ’80 penningmeester in het hoofdbestuur. Tot op heden verricht de heer Kramer de complete ledenadministratie. Hij is redacteur/fotograaf van het Clubblad en oproepbaar als kantinemedewerker. De heer Kramer is benoemd tot Lid van Verdienste van SV Ilpendam. 
Van 1980 tot 1989 was de heer Kramer lid en later secretaris van de Oudervereniging van de St. Sebastianusschool in Ilpendam. Als lid van de sollicitatiecommissie was hij intensief betrokken bij de benoeming van een nieuwe schooldirecteur. Jaren later heeft de heer Kramer zich als medeorganisator/initiatiefnemer en fotograaf belangeloos ingezet bij de organisatie van de festiviteiten van het 60-jarig en het 75-jarig bestaan van de St. Sebastianusschool. 
Vanaf 2007 tot heden is de heer Kramer vrijwilliger voor het groenonderhoud van de Rooms-Katholieke begraafplaats in Ilpendam. 
Sinds 2008 tot heden is de heer Kramer lid van de bezoekersgroep van de Parochiale Caritas Instelling in Ilpendam. De heer Kramer bezoekt momenteel wekelijks zes ouderen/gehandicapten van de parochie St. Sebastianus. Op verzoek verricht hij adviserende werkzaamheden voor het bestuur van PCI. 
Namens de parochie is de heer Kramer contactpersoon voor de voedselbank in Ilpendam.
Vanaf 2010 tot heden digitaliseert en registreert de heer Kramer het immense fotoarchief van de Oudheidkundige Vereniging in Ilpendam, dit in samenwerking met het Waterlands Archief. 
De heer Kramer is tot het overlijden van zijn echtgenote mantelzorger geweest. 
De heer Kramer ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en cohesie in het dorp Ilpendam.

Mevrouw C.M. (Corrie) Knijn-Molenaar uit Ilpendam, 71 jaar
Vanaf 1996 is mevrouw Knijn-Molenaar vrijwilligster van de Franciscusparochie locatie Sint Sebastianuskerk  in Ilpendam. Zij  bezoekt namens de kerk zieken en ouderen om een luisterend oor te bieden en helpt met het organiseren van de diverse bijzondere diensten in de kerk. Daarnaast verricht zij administratieve werkzaamheden, zoals het maken van het parochieblad De Schakel. Zij verzorgt wekelijks de bloemen in de kerk. Ook is zij met anderen verantwoordelijk voor de jaarlijkse “kerstgroepen” zowel binnen als buiten de kerk. Ze is een bevlogen vrijwilligster en een stille kracht die bijzonder wordt gewaardeerd. 
Mevrouw Knijn-Molenaar is sinds 1997 lid en vrijwilligster van de Musical & Operettevereniging Purmerend.  Vanaf deze tijd verzorgt zij de aanschaf en reparatie van de kostuums voor de diverse optredens. Tot 2021 reisde zij samen met haar man stad en land af om de rekwisieten te vinden. In februari 2022 is mevrouw Knijn-Molenaar gehuldigd door de Musical & Operette Vereniging voor haar 25 jaar lidmaatschap en voor dezelfde jaren vrijwilligerswerk.
Sinds 1996 heeft mevrouw Knijn-Molenaar zitting in het bestuur van het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG) in Ilpendam. Zij is verantwoordelijk voor de vergaderingen en organiseert mede de activiteiten, zoals lezingen en spelletjesavonden. 
Mevrouw Knijn-Molenaar heeft veel mantelzorg verleend.
Mevrouw Knijn-Molenaar ontvangt haar onderscheiding vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de kerkgemeenschap in Ilpendam.

De heer J.M. (Jeroen) van Oostrom, 58 jaar
De heer Van Oostrom is sinds 1990 betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij station Marken in de functie van plaatsvervangend schipper. Hij nam tot nu toe deel aan 484 acties waarbij 1000 mensen en 19 dieren  aan wal zijn gebracht .De heer Van Oostrom is verantwoordelijk voor de operationele leiding van het reddingsstation en het gezag aan boord van de reddingsboot. Tevens zorgt de heer Van Oostrom ervoor dat de bemanning en hijzelf goed getraind zijn en blijven door het houden van (nachtelijke) oefeningen. De heer Van Oostrom enthousiasmeert de bemanningsleden en zorgt voor een goede nautische opleiding van nieuwe vrijwilligers. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden aan de twee reddingsboten en het boothuis. 
De heer Van Oostrom heeft zich geschoold in traumabegeleiding, om de bemanning te kunnen begeleiden na een ingrijpende en emotionele gebeurtenis tijdens het uitoefenen van hun werk voor de KNRM.
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de KNRM, station Marken in 2017 heeft de heer Van Oostrom de gehele fotocollectie gedigitaliseerd en gearchiveerd. Hij stelde mede een herinneringsboek samen voor alle vrijwilligers. 
Tot op heden fotografeert de heer Van Oostrom wekelijks de activiteiten van de KNRM, station Marken. Een en ander heeft geleid tot een uitgebreid fotoarchief.
De heer Van Oostrom is sinds 2013 een betrokken vrijwilliger bij het Huis aan het Water in Katwoude. Hij houdt zich voornamelijk bezig in keuken. Hier kookt hij voor én met gasten, waaronder kinderen wiens ouders kanker hebben. 
De heer Van Oostrom ontvangt zijn  onderscheiding vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en met name voor de veiligheid op het water.

De heer M.S. (Marco) Meijer, 48 jaar
De heer Meijer was van 1996-2010 bestuurslid van Stichting Marker Jongeren (SMJ). Deze stichting organiseert activiteiten voor jongeren uit de regio. Ook worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld drank en drugs en internetveiligheid. 
Binnen het bestuur had hij de verantwoordelijkheid over de technische zaken, zoals het onderhoud van de binnenkant van het jeugdgebouw, het onderhoud van de lichteffecten, geluid, bar en sleutelbeheer. 
De heer Meijer regelt sinds 1996 het geluid voor de Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’. Dit doet hij o.a. tijdens de aubade op Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 
Vanaf 1999 is de heer Meijer bestuurslid technische zaken van de Marker Evenementen Stichting. 
De heer Meijer is sinds 2004 de coördinator evenementen binnen het bestuur van de EHBO/AED afdeling Marken. Hij organiseert de bezetting van de EHBO-medewerkers voor evenementen zoals voetbaltoernooien of andere (grote) evenementen op Marken. Als lid van het AED-team is hij bovendien 24/7 oproepbaar voor reanimaties op Marken en omgeving.
De heer Meijer zet zich al jaren in als vrijwilliger bij basisschool de Rietlanden op Marken. 
De heer Meijer is sinds april 2021 mantelzorger voor zijn ernstig zieke vrouw. 
De heer Meijer ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de gemeenschap op Marken.

Mevrouw J.M. (Anne) Legeland uit Monnickendam, 71 jaar
Vanaf 2001 is mevrouw Legeland medeoprichter, directeur en fondsenwerver van Friends Indeed. Deze stichting ondersteunt kwetsbare mensen in erbarmelijke situaties. Het motto van Friends Indeed is: A home, a school, a future. De stichting is werkzaam in India, regio Andhra Pradesh. Sinds 2001 bouwen zij met behulp en toestemming van de Indiase regering en in samenwerking met sociale en lokale partners scholen en tehuizen voor kinderen. Het grootste project is de Campus Challenge, een thuis én school én beroepsopleiding voor 150 kinderen met beperkingen. Deze campus biedt naast onderwijs medische zorg en fysiotherapie. Tevens beschikt de campus over prothese-makers. Ook 60 kinderen met beperkingen uit de regio komen hier dagelijks naar school. De kinderen krijgen nu een volwaardig bestaan en toekomst. De campus zal op termijn zelfstandig worden. Destijds werd de campus door Friends Indeed gefinancierd. 
Friends Indeed heeft in samenwerking met de bevolking en lokale overheden, HIV/Aids projecten opgezet en waterpompen, waterzuivering en toiletgebouwtjes gerealiseerd. Ook na de Tsunami in 2004, bouwde Friends Indeed zo'n 400 boten voor 2000 vissers in meerdere dorpen. Mevrouw Legeland startte een actie om Nederlandse donateurs een boot te laten adopteren. De actie haalde de voorpagina van de Telegraaf. Tijdens de Covidperiode bracht de campusstaf zuurstof rond met de campus-ambulance en de dokter. De overheid sloot de school, maar het naaiatelier werd verzocht om duizenden mondkapjes te naaien. De ziekenzaal werd een quarantaine-unit voor migranten. 
Ze is verantwoordelijk voor de organisatie, monitoring, contacten met India, schrijven van beleidsplannen, jaarverslagen en nieuwsbrieven, fondsenwerving, presentaties donateursacties, aansturen en werven van vrijwilligers voor op de campus. Zij zet zich daarnaast in voor het verkrijgen van microkrediet voor vissersvrouwen. 
Vanaf 2008 is mevrouw Legeland voorzitter van de commissie Internationaal van Rotary Amsterdam-Nieuwendam. Op dit moment zet mevrouw Legeland zich, in samenwerking met de Rotary en de Teenstra Foundation, in voor het project ‘end plastic soup’. In 2015 en 2016 was zij op voordracht van de Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam Rotary Gouverneur district Noord-Holland. 
Vanaf 2018 is mevrouw Legeland betrokken als onbezoldigd adviseur en ondersteuner bij de Florakokjes in Amsterdam Noord. Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit kansarme (minima)gezinnen in Amsterdam. Het doel is het realiseren van een sociale verandering die resulteert in een meer inclusieve samenleving met minder armoede, ongelijkheid en eenzaamheid. Mevrouw Legeland ondersteunt de stichting en het bestuur met advies. Mevrouw Legeland hielp mee met diverse activiteiten voor de kinderen en initieerde vaccinatie-acties samen met artsen tijdens de Covidperiode in de wijk.
Mevrouw Legeland was betrokken bij het  oprichten van nevenstichting Stichting Flora Buurthulp. Deze stichting roept buurtbewoners op tot aanpak van armoede en eenzaamheid in de wijk. 

Per 1 mei 2018 is mevrouw Legeland voorzitter van de Teenstra Foundation. Deze Stichting ondersteunt Nederlandse Rotaryclubs, alsmede overkoepelende Rotary-organisaties bij het realiseren van hun projecten voor groepen in de samenleving die financiële steun nodig hebben. Zij is tevens nauw betrokken bij de door de Teenstra Foundation georganiseerde jaarlijks vakantieweek op Vlieland voor 100 kansarme kinderen.
Mevrouw Legeland ontvangt haar onderscheiding vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en haar strijd tegen armoede en inzet voor kansgelijkheid en recht op educatie.

Mevrouw M. (Mieke) Hollander-Pasma uit Monnickendam, 67 jaar
Mevrouw Hollander-Pasma is sinds haar afstuderen in 1972 werkzaam in de rol van uitvoerder, manager en bestuurder in de gezondheidszorg en het beroepsonderwijs. Haar bevlogenheid uit zich door haar vele nevenactiviteiten, waardoor zij een gewaardeerd klankbord is binnen de verschillende soorten van gezondheidszorg in heel Nederland. 
Van 1995 tot 1998 was zij lid van cliëntenraad Reigersdaal in Purmerend. In de jaren 2007 tot 2013 was zij redacteur van het tijdschrift Denkbeeld voor psycho-geriatrie en van 2007 tot 2010 voorzitter van de WMO-raad in Den Helder en van 2014-2017 lid WMO werkplaats Utrecht. 
Vanaf 2006 is zij externe auditor HBO-V (Verpleegkundige) en HBO mastersopleidingen bij de Hobéongroep in Den Haag. Van 2007 tot 2016 was zij auditor HBO-V masteropleidingen. Van 2016 tot heden is zij voorzitter van auditcommissie NVAO, De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. 
Van 2007 tot 2011 heeft zij de functie van voorzitter vervuld bij het platform verzorging van de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland (V&VN). De activiteiten van de vereniging zijn erop gericht de doelgroepen in staat te stellen hun beroep "op het hoogste kwaliteitsniveau met trots, passie en professioneel" uit te oefenen. Daar was zij ook van 2010-2013 lid van de ledenraad en van 2012 tot 2016 lid van de commissie van Excellente Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2013-2018 was zij lid van het dagelijks bestuur van V&VN.
Ook voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was zij van 2007 tot 2011 lid van de adviescommissie kwaliteit. Van 2007 tot 2010 lid van de ‘denktank langdurige zorg’ en van 2012 tot 2016 lid van de ‘kwaliteitsraad Zorg instituut Nederland’. Onder leiding van staatssecretaris Van Rijn was zij van 2014-2017 lid van de Gideonsbende voor de verpleeghuiszorg.
Van 2008 tot en met 2010 was mevrouw Hollander-Pasma lid van de Raad van Toezicht van stichting Bethanië, een verzorgingshuis in Ede.
In 2008 tot 2012 was mevrouw Hollander-Pasma vicevoorzitter van HKZ, Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Van 2012 tot 2016 was mevrouw Hollander-Pasma voorzitter van de ‘expertgroep levensvragen en ouderen’ en voorzitter van de ‘subcommissie langdurige zorg bij Zorg instituut Nederland’ van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
Vanaf 2012 is zij lid van de klankbordgroep DemenTalent bij Dirkse Anders Zorgen (DAZ) in Oldeberkoop, Friesland. Bij DemenTalent gaat het over het in hun kracht zetten van mensen met dementie. In de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 heeft DemenTalent een prominente plek gekregen. 
Sinds 2013 is mevrouw Hollander-Pasma actief betrokken bij de stichting Alzheimer Nederland. Zij was betrokken bij de totstandkoming van de documentaire ‘Dementie en dan’. Zij is lid van de werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’. Deze werkgroep had de opdracht om mensen met dementie en hun naasten handvatten te bieden, zodat mensen met dementie volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit heeft geresulteerd in het advies ‘Op weg naar een dementie-vriendelijke samenleving’. Het programma ‘Samen dementievriendelijk’ draagt bij aan één van de bouwstenen van de Nationale dementiestrategie. Wederom met het motto van mevrouw Hollander-Pasma hoog in het vaandel: niet de ziekte, maar de mens. 
Met de gemeente Doorn en Alzheimer Nederland, heeft zij een training ontwikkeld die heeft geresulteerd in een dementie-vriendelijke Albert Heijn in Doorn.
Sinds maart 2022 is mevrouw Hollander-Pasma voorzitter van de afdeling Zaanstreek-Waterland van Alzheimer Nederland.

Een van de drijfveren in het leven van mevrouw Hollander-Pasma is de opvatting dat een omslag van het zorgstelsel nodig is. Daarom was zij van 2014 tot 2016 lid van de ‘Deal Health Hub Utrecht’. De nadruk lag op preventie in plaats van ziekenhuisopnames. Inmiddels zijn 30 organisaties aangesloten. 
Sinds 2016 tot heden inspireert en stimuleert mevrouw Hollander anderen als ambassadeur Leefplezier om het plezier in het leven van kwetsbare mensen terug te brengen.  
Vanaf 2016 tot heden is zij tevens adviseur radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij de stichting LOC Waardevolle zorg. 
In 2016 en 2017 werkte mevrouw Hollander-Pasma mee aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs (RVWO). Het doel is om maximale aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk te bewerkstelligen. RVWO is haar intellectueel eigendom. Mede hiervoor heeft zij in 2018 de prestigieuze “Jo Visser award” gekregen voor haar niet aflatende zorg voor de kwetsbare mens. 
Vanaf 2017 tot heden is zij adviseur strategisch beleid bij opleidingsinstituut Kwaliteitsbevordering  Management en Bestuur Verzorgingshuizen (KMBV). 
Bijzonder is dat zij naast haar vele werk en nevenactiviteiten ook zelfstandig een egelopvang runt op het recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam. 
Mevrouw Hollander-Pasma ontvangt haar onderscheiding vanwege haar belangrijke bijdrage aan de vernieuwing in het zorgonderwijs en het organiseren van waarde-gedreven zorg.