Monnickendam is een insectentuin rijker

In 2021 zijn er drie bomen op het grasveld aan de Jan Mauwlaan in Monnickendam met de iepziekte vastgesteld, deze zieke bomen moesten helaas worden verwijderd.

Wanneer er bomen verwijderd worden, proberen wij altijd nieuwe bomen terug te plaatsen. Een buurtbewoner benaderde ons met de vraag of naast het terugplaatsen van de drie bomen, er ook een insectentuin kon worden aangelegd. Dit inititatief waarbij bewoners een stukje groen ‘adopteren’ en hiermee meer betrokken raken bij hun leefomgeving, past precies bij onze groenvisie en daarom ondersteunen wij dit graag.

Afgelopen maart zijn de drie nieuwe bomen geplant. Rond deze bomen zijn twee insectentuinen aangelegd. In een bewonersbrief deden we een oproep om meer bewoners enthousiast te maken voor het aanleggen en het onderhouden van de ‘insectentuin Jan Mauwlaan’. En met succes, een groepje bewoners heeft zich hiervoor aangemeld.

Inmiddels hebben de bewoners vaste planten geplant en een meerjarig bloemenmengsel tussen de vaste planten gezaaid. Het onderhoud, paar keer per jaar verwijderen grassen tussen de vaste planten, wordt door de bewoners zelf uitgevoerd. Er is bewust gekozen voor inheemse planten vanwege de goede voedselbron voor insecten. Dit versterkt de biodiversiteit en draagt bij aan het herstel van de afname van insecten, een van de doelen die we met het openbaar groen willen bereiken. Nu is het wachten op het groter worden van de planten en de eerste bloemen.

Meer weten of doen?
Lijkt het u ook leuk om een insectentuin te starten en onderhouden in de openbare ruimte? Neem dan contact op met Ruud Mooij via Ruud.Mooij@waterland.nl.
Ook kunt u nu bij Stichting Duurzaam Waterland een subsidie aanvragen speciaal voor dit soort groene en duurzame ideeën voor uw buurt. Kijk hiervoor op de website van Stichting Duurzaam Waterland: www.sdwaterland.nl/nieuws.
Bent u benieuwd naar de groenvisie van gemeente Waterland? Deze kunt u in zijn geheel lezen op: https://www.waterland.nl/groen-in-waterland.
Voor meer informatie over ‘groen en insecten’ zie: www.nlbloeit.nl, www.plantenvanhier.nl en www.vlinderstichting.nl. Uiteraard zijn er meer websites over dit onderwerp te vinden.