Meld een verstopte riolering 

Een verstopt riool is erg vervelend. Wanneer u last heeft van een verstopping in het riool is vaak de eerste gedachte om een loodgieter in te schakelen. Dit kan kosten met zich meebrengen en is niet altijd nodig. Dat zit namelijk zo. 

Het riool is te verdelen in twee delen: een gemeentelijk gedeelte en een particulier gedeelte. Wanneer het gemeentelijke riool verstopt is, lost de gemeente de verstopping kosteloos voor u op. Hiervoor moet wel een melding bij ons bekend zijn van de verstopping. Het is namelijk niet mogelijk om achteraf een factuur van een loodgieter hiervoor te declareren bij de gemeente. Ook niet wanneer een loodgieter vaststelt dat de verstopping op gemeentegrond ligt.  

Waar zit de verstopping 
Soms is het lastig om te bepalen waar de verstopping precies zit. Het helpt om eerst te kijken of u overal in huis een verstopping ervaart. Als dat zo is kunt u uw buren vragen of zij ook last hebben van een verstopping. In dat geval is er hoogstwaarschijnlijk een verstopping in het gemeenteriool.  

De volgende stap is om het controleputje te controleren. Dit putje wordt ook wel een erfafscheidingsput of ontstoppingsstuk genoemd. Als u dit putje opent kunt u zien aan welke kant van het putje de verstopping zit. De gemeente kan u vragen om het putje te openen of aan te (laten) brengen als die er nog niet is. De gemeente houdt een overzicht bij van de plaats van de controleputjes. De plaats is daarom in veel gevallen op te vragen bij de gemeente.  

U zoekt het controleputje op en controleert of bij het openen ervan de perceelafvoerleiding vol staat met water. Als dat zo is dan is vaak het gemeentelijke deel van de rioolaansluiting verstopt. In dat geval kunt u de verstopping doorgeven aan de gemeente. Wacht niet te lang met het doorgeven van uw melding. U kunt de verstopping dag en nacht (24/7)  doorgeven aan de gemeente via https://waterland.slimmelden.nl/ of via het telefoonnummer (0299) 658 585. Buiten kantoortijden wordt u geholpen door onze wachtdienst. 

Kosten voor eigen rekening 
Staat er geen water in het controleputje staat en deze droog of bijna droog is, dan zit de verstopping ergens tussen het controleputje en de woning. In dat geval moet u zelf zorgen voor het reinigen van de leiding of het repareren of vervangen ervan. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. 

Verstoppingen voorkomen 
Vaak kunnen verstoppingen worden voorkomen door goed voor het riool te zorgen. Spoel bijvoorbeeld geen vloeibaar vet door gootsteen of het toilet en gooi geen billendoekjes of schoonmaakdoekjes in het toilet. Meer informatie om uw riolering schoon te houden vindt u op: www.riool.info. 

Een rioolprobleem melden, kan hier: https://www.waterland.nl/product/rioolprobleem-melden