Meer dan een ton aan duurzaamheidssubsidies aangevraagd

Bewoners van Waterland hebben sinds juni al 120.000 euro subsidie aangevraagd uit het duurzaamheidsfonds van 325.000 euro.

Deze subsidies kunnen worden gebruikt voor het verduurzamen van de eigen huur- of koopwoning.
Een mooie start die goed aansluit bij de Transitievisie warmte die in november is vastgesteld door de Raad. Hierin staat de voorgenomen route beschreven naar aardgasvrij wonen in de gemeente in uiterlijk 2050. Zie ook: https://www.waterland.nl/nieuws/transitievisie-warmte-aangenomen

Wilt u ook gebruik maken van deze subsidieregeling die het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan woningen door een eigenaar-bewoner of huurders mogelijk maakt?

Meer informatie en aanvragen kan hier: https://www.waterland.nl/duurzaamheidsfonds