Lintje voor Klaas-Johan Honingh uit Zuiderwoude

Lintje voor Klaas-Johan Honingh

Uitreiking koninklijke onderscheiding

In Zuiderwoude heeft locoburgemeester Bas ten Have een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Honingh (Klaas-Johan). De heer Honingh is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt deze onderscheiding voor o.a. zijn vele vrijwillige verdiensten en zijn verbindende rol voor het dorp Zuiderwoude. Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats tijdens de afsluiting van het jaarlijkse drie dagen durende Oranjefeest.

Toelichting

De heer Honingh is vanaf 1993 vrijwilliger bij de Stichting Oranje Comité Zuiderwoude. Sinds 1998 is hij ook vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Waterland. Hij zet zich in voor het onderhoud van de natuur en fungeert als gids en schipper voor natuurexcursies. Hij onderhoudt de excursieboot en was gedurende een aantal jaren de conciërge voor de werkschuur.
Vanaf 2009 is hij voorzitter van de IJsvereniging Zuiderwoude. Indien er gebrek is aan natuurijs wordt er in samenwerking met andere ijsverenigingen, als alternatief, wandeltochten door de weilanden georganiseerd, met bijbehorende stempelposten, pontjes en “koek en zopie”. De heer Honingh is 27 jaar spelend lid en vrijwilliger bij het Fanfarecorps in Zuiderwoude. Tot op heden verleent hij allerhande hand- en spandiensten, zoals het ophalen van oud papier. De opbrengsten komen ten goede aan het fanfarecorps.

Bijzondere gelegenheid

De meeste onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Een uitreiking kan echter ook plaatsvinden tijdens een Bijzondere Gelegenheid in de loop van het jaar, indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt voorgedragen en de speciale datum van uitreiking.