Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van Geldorp

Maandag 13 november ontving de heer mr. S.J.P (Simon) van Geldorp een Koninklijke onderscheiding.

De heer Van Geldorp ontvangt een lintje ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Primair Openbaar Onderwijs  Regio Waterland en Oostzaan.  
De heer Van Geldorp was tot september 2017 inwoner van de gemeente Waterland en ontvangt deze onderscheiding o.a. voor zijn verdiensten voor deze gemeente. Het lintje wordt uitgereikt door burgemeester L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, in aanwezigheid van familie en genodigden.

De heer Van Geldorp is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Onderbouwing

De heer Van Geldorp heeft van 2003 tot en met 2017 de functie bekleed van voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan), het bevoegd gezag van 23 openbare basisscholen in de Waterlandse gemeenten rondom Purmerend en Oostzaan.
Onder zijn leiding is stichting SPOOR zelfstandig van start gegaan en tevens is de heer Van Geldorp medebedenker van de nieuwe organisatie waarbij gewerkt wordt met Raad van Toezicht en SPOORraad. De scholen zijn vanuit, toen 7 en nu 6 gemeenten, overgedragen aan SPOOR.

Tevens is de heer Van Geldorp bestuurder geweest van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland in de periode 2001-2012. Het Cultuurfonds is pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talenten gestimuleerd.
Bij het Cultuurfonds heeft men de heer Van Geldorp leren kennen als een bevlogen en deskundige bestuurder. Zijn uitgebreide en gedetailleerde kennis van alles wat zich in de regio afspeelde waarvoor hij in het bestuur verantwoordelijk was, maakte zijn inbreng in het bestuur van grote waarde. Hij heeft zich altijd buitengewoon ingezet voor lokale initiatieven en betrokkenen met raad en daad bijgestaan waar dat nodig en zinvol was. Tijdens de meer beleidsmatige discussies was de heer Van Geldorp constructief, scherp en verbindend.

Tot dit jaar is de heer Van Geldorp bestuurslid geweest van de Catharina Stichting Zuiderwoude. Deze stichting organiseert culturele en maatschappelijke activiteiten. De heer Van Geldorp maakte deel uit van de werkgroep die de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijks programma voor zijn rekening neemt. Hij heeft kans gezien om in deze periode de stichting te ontwikkelen tot een professionele organisatie met gestroomlijnde processen.

Ook is de heer Van Geldorp betrokken bij S.C. het Maagdenhuis en de Stichting Woon- en Werkruimte voor Kunstenaars. Voor beide stichtingen heeft hij veel betekend op het gebied van advisering en motivering.

K.O. bij bijzondere gelegenheid

De meeste onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Een uitreiking kan echter ook plaatsvinden tijdens een Bijzondere Gelegenheid in de loop van het jaar, indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt voorgedragen en de speciale datum van uitreiking.