Kerstwens van de burgemeester

Een foto van de burgemeester met kerstachtergrond

Beste inwoners van Waterland,

Net als iedereen had ik gehoopt dat we de feestdagen in december met minder beperkingen hadden kunnen vieren. Met familie en vrienden het moeilijke jaar 2020 achter ons laten en met vertrouwen uitkijken naar het nieuwe jaar. 
Helaas, het kan niet. We zitten in de tweede coronagolf: de besmettingscijfers zijn torenhoog, ziekte en sterfte om ons heen en de zorg raakt steeds verder overbelast.
Mijn dringende oproep aan alle inwoners is dan ook; hou je aan de maatregelen, beperk contact zoveel mogelijk en blijf zoveel mogelijk thuis. Ik begrijp dat het niet makkelijk is: de kinderen niet naar school, de winkels dicht en weer thuiswerken. 
Voor ondernemers die al lange tijd dicht zijn, of nu weer dicht moeten, is de situatie bijna onverteerbaar. 
Het is niet gemakkelijk en we zijn allemaal klaar met de coronamaatregelen na negen maanden afstand houden. Maar het moet écht. We moeten het doen voor elkaar.

Ik vraag jullie ook om extra aandacht te geven aan familie, buren of bekenden, die het nog moeilijker hebben, bijvoorbeeld omdat ze alleen zijn of financiële problemen hebben. Juist nu moeten we daar een oogje op houden. 
Inwoners van onze gemeente, onze ondernemers, vrijwilligers en mensen in de zorg hebben laten zien dat zij veerkrachtig zijn en oog hebben voor een ander. 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat wij het kunnen volhouden in deze moeilijke tijden. Samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2021

Sicko Heldoorn

Burgemeester van Waterland