Kennisgeving verwijderen boot

Foto van het bootje onder de Kloosterbrug

De gemeente handhaaft regelmatig op verlaten trailers en aanhangers die op de openbare weg staan, bootjes die te lang op de kant liggen, (half) gezonken bootjes in openbaar water of illegale constructies in het water.

Wanneer een boot, aanhanger of constructie overlast of schade veroorzaakt aan het openbaar groen of de openbare weg, wordt deze door de gemeente verwijderd. Het betreffende voer- of vaartuig wordt hiertoe van te voren voorzien van een sticker waarop te lezen is welke overtreding het betreft en wanneer er wordt verwijderd. De eigenaar krijgt zo een aantal dagen de kans om zelf tot actie over te gaan. Op dit moment is er onder de Kloosterbrug in Monnickendam (tussen het Weezenland en de Rozendaal) een bootje gestickerd in verband met verwijdering door de gemeente. Wij verzoeken de eigenaar met spoed het bootje te verwijderen. Kennisgevingen over deze handhaving op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u terug op onze website  www.overheid.nl.