Kademuur haven Monnickendam

Update 1 maart 2018

De aannemer is voortvarend aan het werk om de laatste werkzaamheden aan de kademuur af te ronden maar helaas worden we nu geconfronteerd met een vorstperiode. De stratenmakers hebben afgelopen week ondanks de kou en vorst toch een groot deel van de bestrating aan kunnen leggen. Ook is de damwand verwijderd en zijn de pontons en stelling afgevoerd. In verband met de voorspellingen van matige tot strenge vorst moeten we er helaas van uitgaan dat deze week geen straatwerkzaamheden mogelijk zijn. De weersverwachtingen worden nauwlettend gevolgd en zodra het mogelijk is, worden de bestratingswerkzaamheden hervat. De overige werkzaamheden zoals het plaatsen van lichtmasten en verdere inrichting gaan voor zover mogelijk Veentradoor. Tot onze spijt betekent deze onvoorziene omstandigheid wel dat de deadline van 1 maart niet gehaald kan worden. We doen er echter alles aan doen om de vertraging zo kort mogelijk te laten zijn.

 

Update 8 februari 2018

Het werk aan de kademuur vordert goed en ligt nog steeds op schema. De opleverdatum komt dan ook steeds dichterbij. De vorst deze week heeft wel enige invloed op de uitvoering van het metselwerk. Gelukkig hebben de metselaars de vorst aan zien komen en zijn de kritieke werkzaamheden afgerond. Alleen de rollaag op de kademuur is nog niet gereed. De overige werkzaamheden die gepland staan, kunnen wel doorgaan. De werkzaamheden die nog afgerond moeten worden zijn: het afbranden van het stalen kwelscherm, het trekken van de damwanden in het water, het aanvullen van grond langs de kade en aanbrengen van de inrichting en het straatwerk. Ook worden op korte termijn de keten verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden kan nog enige hinder ontstaan door geluid en transport.