Kademuur haven Monnickendam

Update 8 februari 2018

Het werk aan de kademuur vordert goed en ligt nog steeds op schema. De opleverdatum komt dan ook steeds dichterbij. De vorst deze week heeft wel enige invloed op de uitvoering van het metselwerk. Gelukkig hebben de metselaars de vorst aan zien komen en zijn de kritieke werkzaamheden afgerond. Alleen de rollaag op de kademuur is nog niet gereed. De overige werkzaamheden die gepland staan, kunnen wel doorgaan. De werkzaamheden die nog afgerond moeten worden zijn: het afbranden van het stalen kwelscherm, het trekken van de damwanden in het water, het aanvullen van grond langs de kade en aanbrengen van de inrichting en het straatwerk. Ook worden op korte termijn de keten verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden kan nog enige hinder ontstaan door geluid en transport.

 

Update 18 januari 2018

Na het kerstreces is de bouwkuip helaas volgelopen met water. Dit werd veroorzaakt door extreem hoog water als gevolg van een verhoging van de waterstand in het Markermeer gecombineerd met en sterke oostenwind. Twee dagen later zakte het waterpeil en is de bouwkuip leeggepompt. De brandweer heeft daarbij hulp geboden. Op 11 januari heeft de aannemer meteen het werk hervat. De bekisting voor de betonwand is gesteld en de komende dagen wordt de wapening hierin aangebracht. Vrijdag 18 januari wordt de wand gestort. Na het weekend is het beton uitgehard en kan de bekisting worden verwijderd. De metselstenen worden dan aangevoerd en in de week van 22 januari start de aannemer met het metselen van de kademuur. Wij gaan er ondanks de stagnatie door de hoog water problematiek vanuit dat de werkzaamheden op 1 maart zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden kan hinder ontstaan door geluid en transport. Daarvoor vragen wij uw begrip.