Jeugdfonds Sport& Cultuur helpt

Het jeugdfonds Sport& Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een club. Voor die kinderen betalen ze de contributie/het lesgeld en soms ook de benodigde attributen.

Wat moet u doen?

Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een tussenpersoon voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buursportcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of iemand van het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan uw kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.

Meer informatie?

Ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/noordholland en vervolgens naar de spelregels voor gemeente Waterland. Of neem contact op met Rosa Schouten van team sportservice Zaanstreek- Waterland telefoonnummer (0229 – 287 700) of rschouten@teamsportservice.nl