Is uw sloot al schoon?

Vanaf maandag 21 oktober controleren zo’n honderd schouwmeesters van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sloten in ons gebied

Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het storm- en regenseizoen. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.
De najaarsschouw is elk jaar vanaf de derde maandag in oktober. Eigenaren van een stuk land of een tuin grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig en moeten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Vul uw postcode
in op onze website (hhnk.nl/leggerwateren) om te zien of u onderhoudsplichtig bent. Meer informatie is te vinden op hhnk.nl/najaarsschouw. Bellen kan ook. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer (072) 582 8282.