Inzameling oud papier en karton

Ook in het vrijwilligersleven worden de activiteiten weer langzaam maar zeker opgepakt.

De muziekvereniging Olympia en de combinatie IJsclub/ Speeltuinvereniging nemen de oud-papierinzameling weer in hun desbetreffende wijken over.

Vanaf deze week (21 mei) gaat muziekvereniging Olympia weer op de donderdag het oud papier in de Oranjewijk ophalen. In verband met Hemelvaartsdag zal de inzameling plaatsvinden op woensdag 27 mei, hierna weer zoals vanouds op de donderdag.

Ook de IJsclub en speeltuinvereniging nemen de oud -papierinzameling weer te hand. Zij starten volgende week 27 mei. Komen woensdag 20 mei wordt de inzameling nog door oud papierinzamelaar Roele de Vries uitgevoerd.