Intentieovereenkomst ondertekend met Stichting Boeglijn

ondertekenmoment

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD Ontwikkeling en Stichting Boeglijn hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend voor het project Galgeriet in Monnickendam. Deze overeenkomst omvat een plan om 18 wooneenheden te realiseren voor jongvolwasssenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waarbij huisvesting, zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd. Stichting Boeglijn is ontstaan door een ouderinitatief binnen de gemeente Waterland. De stichting onderzoekt samen met de gemeente en Galgeriet BV of een dergelijke woonvorm voor hun kinderen haalbaar is.

Het doel van deze overeenkomst is om in goed overleg te kijken naar de mogelijkheden om samen een woonzorglocatie te ontwikkelen en te realiseren in fase 2 van project Galgeriet. Stichting Boeglijn levert hiervoor binnenkort een programma van eisen aan, met inachtneming van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Partijen streven ernaar om omstreeks 1 september 2022 een definitief ontwerp voor de zorglocatie gereed te hebben. 
Als partijen besluiten met elkaar door te gaan, dient er door de partijen een nadere (samenwerkings)overeenkomst te worden gesloten. Het streven is een planning waarbij de oplevering van de zorglocatie medio 2024 plaatsvindt.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Theo van Eijk en wethouder Zorg & Welzijn Ton van Nieuwkerk, zijn het er over eens: “De samenwerking met deze lokale initatiefnemers is enorm waardevol en wordt hopelijk een groot succes. Door deze woonzorglocatie toe te voegen aan het gebied komt er ruimte voor zelfstandige bewoning voor jongvolwassenen met een ASS in Waterland.” Ook Galgeriet BV is blij met dit initiatief. Paul van der Eng namens Galgeriet BV: “Galgeriet wordt een complete woonwijk met woningen in alle categorieën, horeca, voorzieningen en een supermarkt. Wij zijn er trots op om ook ruimte te kunnen bieden aan het zorgconcept van Stichting Boeglijn”.

Projectgebied Galgeriet

Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten.