Informatiebijeenkomst 6 september voor belangstellenden opvang vluchtelingen in Katwoude

Hotel van der Valk heeft met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat in het hotel tijdelijk 160 vluchtelingen worden opvangen. De opvang gaat in vanaf 1 oktober 2023 voor de periode van 1 jaar. 

Op woensdag 6 september organiseert de gemeente samen met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) een tweede informatieavond voor belangstellenden over de opvang van vluchtelingen in Katwoude. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis, Pierebaan 3 in Monnickendam van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de avond geeft de gemeente samen met het COA meer informatie over de opvang van de vluchtelingen in Hotel van der Valk en is er voldoende ruimte om vragen te stellen en zorgen te uiten. Via onze website treft u alvast een aantal veelgestelde vragen en antwoorden aan.

Wilt u aanwezig zijn? U kunt zich tot uiterlijk woensdagochtend om 9.00 uur aanmelden via opvang@waterland.nl.