Informatie voor gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen

In Waterland zijn er veel gastgezinnen die hulp en onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het is belangrijk dat deze vluchtelingen ook worden ingeschreven in het BRP. Hieronder leest u meer informatie over deze inschrijving. 

Registratie Oekraïense vluchtelingen in Basisregistratie personen (BRP)

We zijn hard bezig om de Oekraïense vluchtelingen met een verblijfplaats in Waterland zo spoedig mogelijk in onze basisregistratie (BRP) in te voeren, dit is een uitgebreid proces. Om de registratie goed te plannen, is het belangrijk om van tevoren al informatie op te halen middels een 'eerste registratie'. Dit is een algemene registratie en geen inschrijving in het BRP. Wij verzoeken u daarom om onderstaand document (samen) met uw Oekraïense gast in te vullen en te mailen naar sociaaldomein@waterland.nl. Als de gegevens van de Oekraïense inwoner bij ons bekend zijn, ontvangt hij/zij een uitnodiging voor registratie in het BRP van de afdeling Publiekszaken. 

Bestand Aanmeldformulier Ned-Eng Eerste registratie burgers uit Oekraine - COA.docx

Sporthal de Wormer

De noodopvang in de Wormer is een doorstroomlocatie. In deze opvang vindt een eerste registratie plaats om de Oekraïense vluchteling te matchen met een opvanglocatie voor middellange termijn. Dit is geen registratie in het BRP. Deze registratie vindt plaats in de gemeente waar de middellange termijn opvanglocatie zich bevindt.
Oekraïense vluchtelingen die nu verblijven in een tijdelijke opvang kunnen ook via de locatie in Wormer doorstromen naar middellange termijnopvang. 

Leefgeldregeling

De gemeenten in regio Zaanstreek-Waterland zijn druk bezig om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Deze vluchtelingen hebben vaak geen beschikking meer tot hun financiële middelen. De Rijksoverheid heeft daarom een leefgeldregeling aangekondigd.Leefgeldregeling

Via de leefgeldregeling van de gemeenten ontvangen de vluchtelingen € 60,- per persoon per week. Indien deze mensen in een gastgezin verblijven ontvangen ze een aanvullend bedrag van € 75,- per week voor het eerste gezinslid, € 25,- voor het tweede gezinslid en € 12,50 voor ieder volgend gezinslid met een maximum van € 125,- per gezin per week. De vluchtelingen kunnen het aanvullende deel gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin.

Het leefgeld kan worden aangevraagd door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar sociaaldomein@waterland.nl. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de aanvragers over een bankrekeningnummer beschikken. 

Microsoft Office document Aanvraagformulier Leefgeld Tweetalig

 Het formulier is ook verspreid onder de gastgezinnen met Oekraïense vluchtelingen in Waterland.

Gratis Webinar Oekraïense taal

Het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit organiseert een gratis webinarreeks Oekraïens.Werk je als vrijwilliger met vluchtelingen uit Oekraïne, heb je kinderen in je klas die gevlucht zijn of heb je vluchtelingen uit Oekraïne in je huis opgenomen? Dan is het fijn om de taal een beetje te kunnen verstaan en spreken en meer te weten over de cultuur. Tijdens deze gratis webinarreeks maak je kennis met de taal en cultuur. Met een basis van het Oekraïens kun je er nog beter voor zorgen dat de mensen zich welkom, veilig en thuis gaan voelen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Ook is er een handige communicatiekaart beschikbaar met icoontjes in het Nederlands -  Oekraïens. HIermee kunt u gemakkelijk communiceren wanneer er een taalbarriere is. 

PDF Communicatiekaart NL Oekraïens!.pdf

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB.

PDF Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

Takecare BNB

Ook gezinnen die al vluchtelingen onderdak geven, roepen wij op zich te melden bij takecarebnb. U kunt dan gebruik maken van de dienstverlening van takecarebnb in het geval van problemen of vragen over eventuele herplaatsing.

Vangt u op dit moment nog geen vluchtelingen op, maar zou u dit wel willen? In Waterland brengt Takecarebnb statushouders en vluchtelingen in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Je kunt je hier aanmelden als gastgezin of als vrijwilliger.
Lees verder op: https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/

 

Meer informatie en updates over opvang, lokale initiatieven en overige informatie vindt u op onze speciale Oekraïne pagina: https://www.waterland.nl/help-oekraine