In Memoriam: Hans de Jong, gemeenteraadslid

Foto van dhr de Jong

Op 16 december 2021 is na een kort ziekbed, ons raadslid de heer Hans Uilke de Jong overleden 

De heer De Jong was sinds 16 maart 2006 politiek actief in de gemeente Waterland voor de VVD. Eerst als duoraadslid en vanaf 2010 (met een kleine onderbreking) als raadslid. De laatste 7 jaren was hij ook de vaste voorzitter van de voorbereidende vergadering. Dat werk deed hij graag en goed en werd daarin ook zeer gerespecteerd door zijn collega-raadsleden, duoraadsleden en collegeleden.

Hij zette zich steeds vol overgave in voor zijn partij en het werk in de fractie. In 2018 was hij lijsttrekker voor de VVD. Hij heeft zich met de VVD hard gemaakt voor de zelfstandigheid van de gemeente Waterland. Ook in 2022 zou de heer De Jong lijsttrekker van de VVD zijn geweest.  Hij was vereerd met deze verkiezing en verheugde zich op de komende raadsperiode. 

Naast zijn raadswerk was de heer De Jong bekend om zijn kwaliteiten als bierbrouwer. Over zijn eigen bierbrouwerij De Monnick kon hij gepassioneerd vertellen. 

De gemeente Waterland verliest met het overlijden van de heer De Jong een bevlogen volksvertegenwoordiger bij wie het algemeen belang van Waterland voorop stond. 

De burgemeester, griffier en gemeentesecretaris zullen namens het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Waterland de condoleances aan zijn gezin persoonlijk overbrengen.

De heer De Jong is 72 jaar geworden.

 

Marian van der Weele, burgemeester

Philip Greep, Griffier