Impressie politieke avond maandag 18 december 2017

Op 18 december 2017 organiseerde gemeente Waterland een politieke avond met als doel het gesprek tussen inwoners en politieke partijen te stimuleren. Dit ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvinden. Vooral een grote groep jongeren gaf gehoor aan de oproep om te komen. Aan de hand van een aantal stellingen gingen zij in gesprek met vertegenwoordigers van de politieke partijen in onze gemeente. De aandacht ging vooral uit naar jongerenhuisvesting. Hieronder vindt u een korte samenvatting van wat er zoal naar voren is gekomen.

Opbrengst stelling 1. Jongerenhuisvesting kan alleen via bouwen in het groen

  • Jongeren willen het liefst in hun eigen kern blijven wonen. Dat is lastig als het om huurwoningen gaat omdat ook mensen uit de “grote” regio hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ook is er nauwelijks doorstroming op de woningmarkt. Als er geen woningen bij komen in de kernen dan treedt vergrijzing op. En vergrijzing is niet goed voor de levendigheid. Hoogbouw vinden zij geen optie in Waterland. Er wordt veel verwacht van de plannen voor het Galgeriet. Sommigen staan al 8 jaar ingeschreven zonder uitzicht op een huurwoning. Er zijn veel verschillende ideeën en wensen: starterswoningen (koop/sociale huur), goedkope compacte één- en tweepersoonswoningen 25m2 (koop/huur), woonvormen met meerdere kamers voor huurders met gebruik van gedeelde keuken, douche en toilet.
  • Ouderen blijven vaak lang ergens wonen. Niet eens vanuit financiële overwegingen maar omdat zij vaak in hun omgeving een netwerk hebben. Stimuleren om door te stromen naar een nieuwere woning voor iets meer geld lijkt dan ook moeilijk.
  • Er moet meer differentiatie in woningen komen. Niet alleen jongerenwoningen maar ook voor jonge gezinnen en senioren. Dat zorgt voor betere doorstroming.
  • Er zijn wel veel woningbouwplannen maar het duurt vaak jaren voordat er ook echt woningen staan. Processen duren heel erg lang. Dan zijn de jongeren van nu al ergens anders gaan wonen.
  • Jongeren zijn tegen bouwen in het groen. Wel zien ze mogelijkheden tussen Monnickendam en Broek in Waterland en in Overleek. Voorgesteld is dat raadsleden en jongeren door Ilpendam lopen om te kijken waar jongerenwoningen gebouwd kunnen worden. Het Hemmeland moet onaangetast blijven. Wel zien jongeren daar graag een toiletunit en een tijdelijk verkooppunt in de zomer.

Opbrengst stelling 2. Voor de leefbaarheid van Monnickendam is een autovrije binnenstad nodig

  • Er is een spanningsveld tussen wonen in de binnenstad en het zoeken van rust/pittoresk wonen. Jongeren gaan graag met de auto naar de binnenstad en parkeren dan het liefst voor de winkels en terrassen. Daarom vinden zij niet dat de binnenstad autovrij gemaakt moet worden maar misschien wel autoluw. Zij vinden dat er gekeken moet worden op welke wijze méér parkeerplaatsen in de binnenstad gecreëerd kunnen worden.

Opbrengst stelling 3. Behoud van groen en versterken van bedrijvigheid gaat niet samen

  • De aanwezige jongeren vinden dat er voldoende bedrijven in Waterland zijn. Uitplaatsing naar De Baanstede en Edam/Volendam vinden zij geen probleem. Het groen in Waterland opofferen vinden zij geen optie.

Verder is er nog gesproken over het beleid ten aanzien van kwijtschelding belastingen en burgerparticipatie. Dat waren onderwerpen die iets minder tot de verbeelding spraken. Wij kijken terug op een leuke en inspirerende avond!