Hoogheemraadschap opent sluizen en bruggen vanaf 13 mei

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de bediening van zijn eigen sluizen en bruggen vanaf 13 mei weer open. De twee bruggen van de gemeente Waterland zijn vanaf maandag 11 mei weer open. Dit besluit is afgestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. 

De sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap zouden al op 16 april in zomer-bediening gaan. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Omdat het rijksadvies 'blijf zoveel mogelijk thuis' is aangepast naar 'vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand', ziet het hoogheemraadschap geen belemmeringen meer om nog langer in winterbediening te blijven. Echter, als openbare orde en veiligheid onder druk komen te staan, kan op last van de veiligheidsregio's dit besluit worden teruggedraaid.

Check uw route

Niet alle sluizen in bruggen in het Noorderkwartier zijn in beheer bij het hoogheemraadschap. Ook de provincie en gemeenten bedienen diverse sluizen en bruggen. Check daarom vooraf uw vaarroute. De sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap staan hier:www.hhnk.nl. De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc's en douches blijven tot 1 juli gesloten.