Herbestraten Noordeinde, Monnickendam

In de week van maandag 10 januari 2022 starten we met de herbestratingswerkzaamheden van het Noordeinde in Monnickendam.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij gestart wordt met het gedeelte Noordeinde tussen de Middendam t/m de Molenstraat (fase 1). De werkzaamheden van de 1e fase zijn naar verwachting in ca. 4/5 weken afgerond. 
Aansluitend op de 1e fase gaan we door met het herbestraten van het Noordeinde vanaf de Molenstraat t/m Grafelijkheidssluis (2e fase). De werkzaamheden van de 2e fase zijn naar verwachting in april 2022 afgerond. 

Bereikbaarheid en omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor het verkeer. Met de aannemer is afgesproken dat de rijbaan in het weekend wordt opengesteld voor verkeer, zodat de overlast tijdens het weekend minimaal is en de zaterdagmarkt gewoon door kan gaan.
Doordat het Noordeinde tijdens de werkzaamheden afgesloten is wordt er een omleiding ingesteld, zie de afbeeldingen hieronder. Deze omleiding wordt met borden aangegeven. Ter plaatse van de werkzaamheden worden loopschotten neergelegd om de bereikbaarheid van de woningen en winkels voor voetgangers te garanderen. 

Vragen en contact gegevens
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met Team Beheer van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de email op justin.verleg@waterland.nl

Omleiding fase 1 

Herbestraten Noordeinde - 2022-Omleiding Fase 1

Omleiding fase 2

Herbestraten Noordeinde - 2022-Omleiding Fase 2