Herbestraten Graaf Willemlaan eerste fase

De eerste fase herbestrating van de Graaf Willemlaan (van Jan Nieuwenhuizenlaan tot Pieter Appelplein) start  in de week van 18 t/m 22 september 2017. Wij beginnen bij de Jan Nieuwenhuijzenlaan tot het hofje naast huisnummer 233. Naar verwachting duurt dit 4 weken. Aansluitend loopt het werk gefaseerd door. De werkzaamheden voor de gehele eerste fase nemen naar verwachting 2 maanden in beslag. Hierna lopen de werkzaamheden door richting de Jan Persijnlaan (fase 2) en vervolgens tot de Hermanus Reijntjeslaan (fase 3).
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en namens de gemeente begeleid door de heer E. Bootsman. Lopende het werk informeert de aannemer vooruitlopend aan elke volgende fase de direct aanwonenden via een (standaard) brief.

Vragen en contact gegevens

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met de heer E. Bootsman. U kunt hem bereiken per telefoon (0299) 658573 of via de mail op e.bootsman@waterland.nl.