Hemmeland blijft voorlopig afgesloten door wateroverlast

Het Hemmeland blijft voorlopig afgesloten in verband met wateroverlast door de stormachtige noordoostelijke wind.

De harde wind heeft ervoor gezorgd dat grote delen van het recreatiegebied zijn ondergelopen met water. De toegangswegen naar het Hemmeland worden afgesloten middels hekken en borden. De gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben geprobeerd om het water weg te pompen. Door de aanhoudende noordoostelijke wind is dit nog niet gelukt. Dit weekend worden de werkzaamheden voortgezet.