Gratis cursus Politiek Actief in gemeente Waterland

Cursus Politiek in Waterland

Op maandag 7 juni start in de raadzaal van het gemeentehuis in Monnickendam de cursus Politiek Actief voor de gemeente Waterland.

De cursus is bedoeld voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 op komst, een goed moment om antwoord te krijgen op deze vragen. Deelnemen aan de cursus is kosteloos, geheel vrijblijvend en vindt plaats op vier avonden.

Wat doet de gemeente? Hoe gaat de besluitvorming binnen de gemeente in zijn werk? Wat doet een raadslid? Wat is het verschil tussen raad en college van B&W? Op deze vragen - en meer! - krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Naast veel informatie is er ook een ontmoeting met raadsleden en komen ambtenaren uit de gemeente wat vertellen over de werkzaamheden binnen hun teams. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Uiteraard wordt alles coronaproof georganiseerd.

Het programma

Maandag 7 juni 2021 van 19.30 - 21.45 uur :
Gemeente als organisatie

Uitleg over de Gemeentewet, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie

Maandag 14 juni 2021 van 19.30 - 21.45 uur :
Politiek en beïnvloeding

De besluitvorming binnen de gemeente en het beïnvloeden van de besluitvorming.
Taken en rollen van de gemeenteraad, instrumenten van de gemeenteraad en kennismaken met raadsleden.

Woensdag 23 juni van 19.30 - 21.45 uur:
Wat doet de gemeente?
Ambtenaren uit de gemeentelijke organisatie geven een toelichting op actuele onderwerpen en de werkzaamheden in hun teams. De volgende teams komen aan bod: Bedrijfsvoering (Financiën), Ruimte, Samenleving (Sociaal Domein) en Buitendienst

Donderdag 1 juli 2021, aanvang 19.30 uur:
Raadsvergadering bijwonen (indien mogelijk fysiek)

Meer informatie
Aanmelden kan t/m 2 juni via griffie@waterland.nl of telefonisch: 0299 - 658585. Mocht u eerst nog wat over de cursus willen weten, dan kunt u hiervoor ook bij de raadsgriffie terecht.

Vanwege de coronabeperkingen is er ruimte voor 14 cursisten, waarbij geldt vol = vol. Bij veel aanmeldingen wordt bekeken of de cursus direct na de zomervakantie opnieuw kan worden georganiseerd.