Gezondheidsnota 2022 - 2026 zet in op preventie

Sportgroepje

De gezondheidsnota 2022 – 2026 is gisteravond door de gemeenteraad vastgesteld.

Het doel van deze nota is een inclusieve samenleving waarin elke inwoner meedoet en tot zijn of haar recht komt. De speerpunten zijn het terugdringen van alcoholgebruik, zowel bij jeugdigen als senioren en het streven naar een rookvrije gemeente. Tevens wil de gemeente bewegen onder alle leeftijdsgroepen stimuleren, zo is er naast de jeugdsportpas nu ook een maatschappelijke beweegpas voor senioren. De gemeente wil een gezonde gemeente zijn en daarom partner zijn in diverse netwerken en optreden als verbinder tussen verschillende partijen om dit te bereiken.  

Daarnaast wordt er ingezet op preventie, zodat gezondheidsproblematiek vroegtijdig gesignaleerd of voorkomen kan worden. Om dit te bereiken wordt voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen, zodat het sport- en spelspektakel weer kan worden georganiseerd, de uren van zowel de jongerenwerker als schoolmaatschappelijk werk uit te breiden en het cursusaanbod van het consultatiebureau uit te breiden. Of hier daadwerkelijk extra middelen beschikbaar voor gesteld kan worden, moet blijken bij de Voorjaarsnota.

Wethouder Jeugd Ton van Nieuwkerk: “Het is belangrijk dat er extra aandacht aan gezondheid besteed wordt. Wij willen proactief zijn in het stimuleren van bewegen en het tegengaan van roken en drinken, om gezondheidsproblematiek te kunnen voorkomen.”