Gemeenteraad stemt in met voorbereiding bouw nieuwe sporthal

nieuwe sporthal

Op 25 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal nabij locatie Marijkeveld/Pierebaan in Monnickendam.

Deze sporthal is ter vervanging van sporthal ’t Spil en de Marijkehal. Beide verouderde sportfaciliteiten voldoen niet meer aan de moderne eisen en scholen, sportverenigingen en toekomstige gebruikers willen graag een nieuwe centraal gelegen sporthal.

Locatie Marijkeveld/Pierebaan
Uit onderzoek is gebleken dat de locatie Marijkeveld/Pierebaan de meest geschikte plek is voor een nieuwe sporthal. Bijvoorbeeld omdat het op geringe loopafstand van de scholen ligt, dit is belangrijk omdat de sporthal overdag wordt gebruikt voor de gymlessen. De locatie is goed bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer en te voet. Bovendien komen hier dan alle binnensporten (inclusief zwembad en fitness) op één locatie. Een bijkomend voordeel is dat op de plek van de huidige sporthal ’t Spil op termijn dan ruimte ontstaat voor woningbouw.

De exacte locatie van de nieuwe sporthal is nog niet bekend, het streven is naar een zo goed mogelijke integratie in de omgeving. Om het parkeerprobleem op te lossen wordt gedacht aan een ondergrondse parkeergarage.

Nader onderzoek en participatie
Hoe de sporthal eruit gaat zien, welke omvang het krijgt en welke functies er allemaal in komen, wordt nog onderzocht. Diverse betrokkenen en potentiele gebruikers maar ook omwonenden worden gevraagd in klankbordgroepen hierover mee te denken. Al deze wensen en inventarisaties worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en een globale schets op basis waarvan een (postzegel)bestemmingsplan kan worden aangevraagd.
Als alles voorspoedig en naar wens verloopt is de nieuwe sporthal eind 2023 klaar.

Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/nieuwesporthal