Gemeenteraad herdenkt oud-raadslid Johan Lillo

Tijdens de raadsvergadering op 19 december, heeft de gemeenteraad van Waterland stil gestaan bij het overlijden van de heer Johan Lillo. De heer Lillo overleed op 14 december 2019, op 86-jarige leeftijd.

De heer Lillo is van 1984 tot 1991 raadslid en fractievoorzitter geweest voor de PvdA, in de voormalige gemeente Broek in Waterland. Van 1994 tot 2002 was hij raadslid in het stadsdeel Amsterdam Noord, waar hij ook met hart en ziel onderwijzer was. Na zijn terugkeer in Waterland is hij betrokken gebleven bij de gemeentelijke politiek, en de PvdA in het bijzonder. Hij heeft nog verscheidene keren op de kandidatenlijst gestaan en kwam nog regelmatig bij raadsvergaderingen en andere gemeentelijke bijeenkomsten. Johan Lillo zou in 2020 zijn 65 jarig lidmaatschap van de PvdA vieren.  Op de rouw kaart stonden de woorden: “Eerbied hebben voor iedereen met een eerlijke overtuiging, ook als het de jouwe niet is.” De gemeente Waterland condoleert de familie van de heer Lillo en wenst hen sterkte in deze voor hen moeilijke tijd.

De burgemeester
Luzette Kroon