Nieuws

Gemeentepagina week 3

18 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Denk mee over tijdelijke woningbouw in Waterland

17 januari 2024

In ons collegeprogramma hebben wij de ambitie opgenomen het woningaanbod in Waterland te vergroten met 2000 woningen.

Voorwaarden duurzaamheidsfonds worden momenteel aangepast

15 januari 2024

Ook dit jaar komt er weer subsidie beschikbaar voor duurzame maatregelen. De voorwaarden om hier aanspraak op te kunnen maken, worden dit jaar aangepast.

Rekenkamercommissie biedt onderzoek duurzaamheid en energiearmoede aan de gemeenteraad aan

11 januari 2024

De rekenkamercommissie van gemeente Waterland heeft onderzoek gedaan naar het beleid van gemeente Waterland om duurzaamheid onder haar inwoners te stimuleren en energiearmoede teg

Gemeentepagina week 2

11 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Update hoogwaterstand

08 januari 2024

Vanavond rond 21.00 uur wordt opnieuw een hoogtepunt van het waterpeil verwacht vanwege de aanhoudende noordoostenwind.

Bericht voor inwoners Monnickendam en Marken

07 januari 2024

De verwachting voor de komende nacht is dat alles stabiel blijft. Uiteraard houden wij de situatie goed in de gaten.

Bericht voor inwoners Monnickendam en Marken

07 januari 2024

De nacht en ochtend zijn rustig verlopen. Langs de kades wordt om de twee uur door de gemeente een inspectie uitgevoerd.

Bericht Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

06 januari 2024

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer.