Nieuws

Gemeentepagina week 2

11 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Update hoogwaterstand

08 januari 2024

Vanavond rond 21.00 uur wordt opnieuw een hoogtepunt van het waterpeil verwacht vanwege de aanhoudende noordoostenwind.

Bericht voor inwoners Monnickendam en Marken

07 januari 2024

De verwachting voor de komende nacht is dat alles stabiel blijft. Uiteraard houden wij de situatie goed in de gaten.

Bericht voor inwoners Monnickendam en Marken

07 januari 2024

De nacht en ochtend zijn rustig verlopen. Langs de kades wordt om de twee uur door de gemeente een inspectie uitgevoerd.

Bericht Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

06 januari 2024

We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer.

Update dijkinspectie omringdijk Marken

05 januari 2024

Rijkswaterstaat heeft vandaag wederom een dijkinspectie uitgevoerd. De waarschuwingswaarden zijn niet bereikt.

Gemeentepagina week 1

04 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Maatregelen hoogwater IJsselmeergebied en Markermeer

02 januari 2024

Samen met de brandweer neemt de gemeente Waterland preventief maatregelen om bescherming te bieden tegen de hoge waterstanden.