Gemeente Waterland vraagt tijdens Klimaatweek opnieuw aandacht voor energiearmoede

Nu de winter er aan komt, zet de gemeente opnieuw in op de bestrijding van energiearmoede en het verduurzamen van woningen. Door energiecoaches en gratis energiebesparende maatregelen aan te bieden, wil de gemeente inwoners helpen de energiekosten omlaag te brengen en tegelijkertijd klimaatverandering tegen te gaan.

Door de gestegen energieprijzen, hadden veel mensen afgelopen winter moeite om de energierekening te kunnen betalen. Om deze inwoners te helpen stelde de gemeente Waterland toen onder andere energiecoaches en gratis energiebesparende maatregelen beschikbaar. Inwoners die de energietoeslag ontvangen en nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de gemeente, krijgen hier de komende maanden opnieuw de gelegenheid toe.

Nationale Klimaatweek

Dat de gemeente Waterland juist nu opnieuw haar aanbod onder de aandacht brengt, is geen toeval. De aandacht voor energiearmoede sluit goed aan op de Nationale Klimaatweek, welke loopt van 30 oktober tot en met 5 november. Het aanbod van de gemeente is namelijk niet alleen effectief in het omlaag brengen van de energiekosten voor huishoudens. Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Een beter geïsoleerd huis zorgt ook voor minder uitstoot van broeikasgassen, doordat de verwarming minder hard hoeft te werken en warmte beter behouden blijft. Op deze manier dragen de inwoners van Waterland ook een steentje bij aan het tegengaan van klimaatverandering.”

Tochtstrips en energiecoaches

Inwoners uit de doelgroep krijgen begin november een brief in de brievenbus. Hierin staat uitgelegd hoe zij de energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips of radiatorfolie, kunnen bestellen. Ook staat hierin beschreven hoe zij een afspraak kunnen maken met een energiecoach. Dit is een getrainde vrijwilliger die thuis langskomt en energiebesparingstips kan geven. Ook kan de energiecoach helpen met het aanbrengen van de bestelde energiebesparende maatregelen. Nú is het moment om maatregelen te treffen, om er in de winter warmpjes bij te kunnen zitten.

Foto: Rodi Media