Gemeente Waterland vraagt om ondergrondse alternatieven voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Vanwege het waardevolle en karakteristieke landschap van onze gemeente, heeft gemeente Waterland het Rijk verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kabels ondergronds aan te leggen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet onderzoek naar een nieuwe 380kV-netuitbreiding in Noord-Holland Noord. Hierbij wordt het elektriciteitsnetwerk uitgebreid met extra kabels en hoogspanningsmasten. Gemeente Waterland ligt ook in het zoekgebied van deze netuitbreiding. Vanwege het waardevolle en karakteristieke landschap van onze gemeente, heeft gemeente Waterland het Rijk verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de kabels ondergronds aan te leggen voor deze netuitbreiding.

Op initiatief van gemeente Waterland hebben alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland een brief gestuurd naar het ministerie met dit verzoek. In deze brief wordt het Rijk uitgenodigd om
dit tijdens het regionaal bestuurlijk overleg te bespreken.