Gemeente Waterland draagt financieel bij aan verbetering binnenklimaat basisscholen

Vanwege corona is er landelijk veel meer aandacht gekomen voor ventilatie op scholen. Een goed binnenklimaat zorgt ervoor dat leerlingen en personeel in een gezonde omgeving kunnen leren en werken. Met name oudere schoolgebouwen voldoen niet aan de eisen en normen van deze tijd, terwijl renovatie pas over enige tijd gepland staat. Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld, waarmee het verbeteren van de ventilatie deels betaald kan worden. Voor de oudere schoolgebouwen in onze gemeente stellen wij een extra bijdrage beschikbaar, bovenop de subsidie van het Rijk, zodat de schoolbesturen in onze gemeente deze investering daadwerkelijk kunnen doen en de ventilatie in alle schoolgebouwen in Waterland in schooljaar 2023-2024 op orde is.