Gemeente ondersteunt ondernemers

straatbeeld

Op dinsdag 31 maart heeft het College van B&W besluiten genomen ter ondersteuning van de Waterlandse ondernemers.

Door de maatregelen in verband met de coronacrisis zijn bij veel ondernemers de inkomsten weggevallen en gaan de kosten gewoon door. Het kabinet heeft al verschillende ondersteuningsmaatregelen in het leven geroepen voor ondernemers en de gemeente Waterland wil hieraan naar vermogen ook bijdragen. Het is een breed pakket aan maatregelen dat gericht is op de overbrugging van de moeilijke periode, in elk geval tot 1 juni. Het gaat bij bijna alle maatregelen om uitstel van betalingen, zodat ondernemers op dit moment in elk geval geen uitgaven hoeven te doen aan de gemeente.

Maatregelen

 1. Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor bedrijven die in financiële nood komen vanwege de effecten van het coronavirus.
 2. Alle invorderingsmaatregelen voor ondernemers en inwoners opschorten. Geen nieuwe invorderingstrajecten starten.
 3. Betalingsregelingen treffen.
 4. Belastingheffing versoepelen door:
  1. aanslagen toeristenbelasting 2019 pas versturen als toeristische sector weer in bedrijf is
  2. aanslagen reinigingsheffing voor ondernemers op te schorten
  3. precariobelasting niet heffen over de periode dat de horeca niet in bedrijf is
  4. ondernemers kunnen aanslagen OZB en Rioolheffing desgewenst in tien termijnen betalen
  5. uiterste betaaltermijn voor alle aanslagen gemeentelijke belastingen op te schuiven naar 30 augustus (tenzij men in termijnen betaalt)
 5. Gemeente gaat rekeningen versneld betalen. 

Voor meer informatie over de ondersteunende maatregelen voor ondernemers van zowel gemeente als rijksoverheid zie www.waterland.nl/ondernemen-corona