Geheimhouding aanvragen

De Basisregistratie Personen (BRP) is een databank met persoonsgegevens van personen die in Nederland wonen of gewoond hebben. Het gaat bijvoorbeeld om naam, burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum en adres. Er zijn een aantal (overheids)instanties, zoals pensioenfondsen, het UWV en de Belastingdienst, die uw persoonsgegevens uit de BRP mogen gebruiken. Uw gegevens zijn niet openbaar. De instanties die de gegevens uit de BRP afnemen, bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Soms vragen andere partijen ons om gegevens uit de BRP te krijgen. Bijvoorbeeld een advocaat of woningbouwcorporaties. Voor deze categorie kunt u ons vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. Deze geheimhouding betekent niet, dat er nooit meer gegevens kunnen worden verstrekt aan deze groep. Als deze groep een wettelijke taak uit moet voeren (bijvoorbeeld als een advocaat een gerechtelijke procedure opstart), wordt er een afweging van belangen gemaakt. Wij vragen u dan om uw standpunt en eventuele bezwaren. Daarna wordt besloten of de gevraagde gegevens worden verstrekt.

 Geheimhouding kunt u met DigiD aanvragen via onze website www.waterland.nl. U kunt ook geheimhouding aanvragen aan onze balie, hiervoor maakt u een afspraak via www.waterland.nl/afspraak of telefonisch 0299 658 585. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor meer informatie.