Geef uiterlijk 31 oktober uw inkomsten door voor definitieve berekening NOW!

In Zaanstreek/Waterland hebben 900 ondernemers nog geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode NOW. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 oktober worden ingediend, anders moet het hele voorschot worden terugbetaald.

In de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maart tot en met mei 2020, ontvingen werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in referentiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers de definitieve berekening aanvragen. Dan wordt bepaald op welke tegemoetkoming ze daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Dien uw aanvraag dus zo snel mogelijk in via: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-definitieve-berekeni...