Feestelijke oplevering gemaal De Poel

v.l.n.r: Siem Jan Schenk (HHNK), Hennie Pen-Dijkema, Astrid van de Weijenberg. Foto: Pieter Pereboom

Donderdag 13 april is met de onthulling van het gedicht 'Visitekaartje' het nieuwe gemaal De Poel feestelijk opgeleverd. Onder toeziend oog van hoogheemraad Siem Jan Schenk en wethouder Astrid van de Weijenberg is het gemaal nu officieel in gebruik genomen.

Gemaal De Poel regelt het waterpeil in de Waterlandse boezem, het hoofdwatersysteem van kanalen en vaarten in het gebied tussen Monnickendam, Purmerend, Landsmeer en Schellingwoude. Het nieuwe gemaal heeft een 15% grotere capaciteit dan het oude gemaal en kan in droge tijden water het gebied inlaten en heeft een vispassage.

Het klimaat verandert. Extreem weer, zware regenval, hogere temperaturen en perioden van droogte komen in de toekomst steeds vaker voor. Het nieuwe gemaal De Poel, met een capaciteit van 600 m3 per minuut, wat gelijk staat aan een ruime eengezinswoning vol water, zorgt er mede voor dat het poldergebied nog beter beschermd is tegen overstromingen. Bij droogte kan het gemaal extra water het gebied inlaten en leveren we een bijdrage aan het voorkomen van waterschaarste.

Zorg voor landschap, flora en fauna

Het gemaal ontworpen door architect Miel Karthaus van KBNG Architecten past goed in het landschap waar rekening is gehouden met de flora en fauna. Voor het verbeteren van de visstand in het gebied heeft het gemaal een vispassage zodat de vissen veilig heen en weer kunnen zwemmen tussen de Gouwzee en de Poel. De vispassage is een ondergrondse buis die naast de maalgangen van het gemaal ligt.

Door gebruik van glas heeft het gemaal een open karakter en zijn de pompen van buitenaf goed te zien. Hoogheemraad Siem Jan Schenk: "We bouwen gemalen in principe voor honderd jaar en hebben bij de bouw van het nieuwe gemaal De Poel ook weer zo veel mogelijk rekening gehouden met veranderende toekomst. Water het gebied inlaten in droge tijden en de vispassage om de diversiteit aan vissoorten in het watersysteem te laten toenemen."

Gedicht

Net als het oude gemaal heeft het nieuwe gemaal een gedicht met de naam 'Visitekaartje'. Het gedicht van mevrouw Hennie Pen-Dijkema van Dichterskring Waterland is in 2020 door het publiek gekozen als winnaar. Het gedicht beschrijft heel mooi verleden, heden en toekomst wat symbool staat voor de ligging, de omgeving en de functie van het gemaal.

Hier lig ik met mijn lang lijf

tussen Gouwzee en Poel.

Ooit met wind, toen met stoom,

nu met stroom, laat ik in en uit.

Water, land en lucht, uitzicht weids,

Vissen trekken door mij heen.

Nat en droog, schoon en zoet,

dat is waar ik om maal.