Enquête digitale dienstverlening

De Rekenkamercommissie Waterland heeft een enquête opgesteld om te onderzoeken hoe mensen de digitale dienstverlening van de gemeente Waterland ervaren, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte van een geboorte, het aanvragen van een parkeervergunning of een verklaring omtrent gedrag. Dat gebeurt steeds meer online.

Met de uitkomsten van de enquête wil de Rekenkamercommissie onderzoeken hoe de dienstverlening wordt ervaren en of er eventueel kansen voor verbetering zijn. Mensen die in de eerste helft van 2021 gebruik hebben gemaakt van één van de digitale producten van de gemeente, zullen een mail ontvangen met de vraag om de enquête in te vullen.