Enquête aardgasvrij Waterland

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Dit heeft een aantal redenen. Aardgas is een fossiele brandstof, en de voorraad ervan in de grond is niet oneindig

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Dit heeft een aantal redenen. Aardgas is een fossiele brandstof, en de voorraad ervan in de grond is niet oneindig. Alleen al om die reden moeten we uiteindelijk overstappen op alternatieven. Maar er zijn nog twee belangrijke redenen om ermee te stoppen: aardgas gebruiken draagt bij aan klimaatverandering en in Nederland moeten we versneld stoppen met gaswinning vanwege aardbevingen.  In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak. Om aan deze opgave te voldoen, moet elke gemeente eind 2021 een Transitievisie warmte hebben vastgesteld. 

Deze visie beschrijft de route naar het aardgasvrij maken van de gemeente Waterland. Dit plan geeft een eerste richting van hoe we het energiegebruik willen terugdringen (o.a. door isoleren) en van het aardgasvrij maken van gebouwen. 
De gemeente Waterland is benieuwd hoe u als bewoner kijkt naar aardgasvrij wonen en of u ideeën en/of wensen heeft over het aardgasvrij maken van uw eigen woning. Vult u de enquête in? De enquête heeft 15 vragen, invullen duurt slechts 5 minuten en levert voor de gemeente hele waardevolle informatie op. 

Ga nu naar de Enquête via: https://nl.surveymonkey.com/r/aardgasvrijwaterland

De resultaten van de enquête worden uiteindelijk met iedereen gedeeld in onze gemeentepagina, op onze website en social media. Daarnaast kunt u ook uw emailadres achterlaten zodat wij u direct kunnen informeren. 
Alvast dank voor uw deelname!