Energiecoaches en gratis energiebesparende producten voor minima

Gemeente Waterland introduceert aanvullende maatregelen voor inwoners die moeite hebben om de energierekening te betalen. De gemeente stelt energiecoaches en energiebesparende middelen beschikbaar voor haar inwoners die niet meer dan 120 procent van het sociaal minimum verdienen.

Inwoners die niet meer dan 120 procent van het sociaal minimum verdienen, hebben vaak beperkte financiële mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. Eerder dit jaar gaf gemeente Waterland deze inwoners een cadeaukaart voor het kopen van een energiezuinig witgoed apparaat. Nu krijgen zij een tegoedbon voor energiebesparende middelen en kunnen zij een energiecoach inschakelen.

Energiecoaches
Energiecoaches zijn getrainde vrijwilligers die persoonlijk advies geven over energieverbruik en de invloed van gedrag hierop. Inwoners krijgen tips om snel en simpel energie en dus geld te besparen. En worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met kleine, direct toepasbare maatregelen. WelzijnWonenPlus begeleidt, traint en coördineert de energiecoaches in opdracht van gemeente Waterland.  

Tegoedbon energiebesparende middelen
Desbetreffende inwoners krijgen een budget van 75 euro om energiebesparende producten mee aan te schaffen in de webshop van het Duurzaam Bouwloket. Hiermee kunnen zij kleine, direct toepasbare maatregelen nemen om energiegebruik in de woning te verminderen. Zoals tochtstrips, LED-lampen, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. De energiecoach kan eventueel helpen met het aanbrengen van deze energiebesparende producten.

Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Op deze manier helpen we mensen om hun energierekening te betalen. En deze energiebesparende maatregelen dragen ook bij aan het verduurzamen van de woningvoorraad in Waterland.”

De inwoners die in aanmerking komen voor deze energiecoaches en energiebesparende producten hebben vorige week een brief ontvangen. Dit gaat om dezelfde huishoudens die de energietoeslag hebben gekregen. In deze brief staat hoe dit aangevraagd kan worden.

Subsidie Rijk
Vanuit de Rijksoverheid is geld beschikbaar gesteld aan gemeenten in Nederland om huishoudens met een laag inkomen, op of rond het sociaal minimum, die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen zijn, net als de witgoedbonnen, een invulling hiervan.

Heeft u de brief ontvangen en heeft u hier vragen over?
Voor vragen over de energiecoaches kunt u terecht bij het servicepunt van WelzijnWonenPlus. Zij kunnen u ook helpen bij het bestellen van energiebesparende producten. Stuur een mail naar energiecoachwaterland@welzijnwonenplus.nl of bel op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 naar 0299 650 480.
Voor overige vragen over het bestellen van energiebesparende producten kunt u bellen of mailen naar het Duurzaam Bouwloket. Het telefoonnummer is 0299-225010. Mailen kan via www.duurzaambouwloket.nl/contact.