Energiebesparingsakkoord

Gemeente Waterland maakt zich met 27 andere Noord-Hollandse gemeenten hard voor energiebesparing bij bedrijven. De gemeenten, de provincie en de 4 omgevingsdiensten in Noord-Holland maken met het energiebesparingsakkoord samen afspraken om bedrijven te stimuleren energie te besparen. 

Donderdag 27 januari zette wethouder Astrid van de Weijenberg haar handtekening onder het Noord-Hollandse Energiebesparingsakkoord, tijdens het eerste Energiebesparingsberaad. De verwachting is dat nog meer gemeenten het akkoord gaan ondertekenen. Met dit akkoord is afgesproken bedrijven te stimuleren om energie te besparen.

Klimaatneutraal 

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. Aan het eerste Energiebesparingsberaad namen zestig wethouders en ambtenaren deel. Zij komen vanaf nu elk half jaar samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie en initiatiefnemer van het Energiebesparingsakkoord: 'Ik ben er trots op dat wij ons samen met de gemeenten, de toezichthouders én het bedrijfsleven inzetten om zoveel mogelijk energie te besparen. Daar liggen nog enorm veel kansen. Daarmee kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de industrie en het bedrijfsleven.'

Terugverdienen besparing

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert een extra besparing op van 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet zo’n 11% van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht. 

Doel van het Energiebesparingsakkoord is dat voor eind 2023 alle bedrijven met energiebesparingsplicht weten hoe ze het meest effectief energie kunnen besparen. Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zetten om dat te bereiken in op een combinatie van stimulerend toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo worden energiescans aangeboden en gaan onafhankelijke experts het bedrijfsleven ondersteunen bij aanbestedingen en subsidieaanvragen. Met deze werkwijze streven we er naar bedrijven te ontzorgen door zaken te bundelen.

In Noord Holland gaat het om 15.000 bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op grotere bedrijven, ongeveer 150. Gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. Op de grootste bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.