Een prettige en groene woonomgeving - College van Waterland presenteert sluitende begroting 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in geslaagd om voor 2023 een sluitende begroting aan de gemeenteraad te presenteren. Het is één van de doelstellingen van het coalitieakkoord om een solide financieel beleid te voeren, dit is ondanks de lastige omstandigheden nu gelukt. Om deze sluitende begroting te realiseren, worden de lokale belastingen slechts met 2,9% verhoogd. Een percentage dat ruim onder het huidige landelijke inflatiepercentage ligt.

Wethouder Financiën Roland Wolters is tevreden met de begroting: “Ondanks alle turbulentie in Europa en zeker ook in Nederland, ben ik blij dat we een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. Gemeente Waterland is een sociale gemeente en heeft aandacht voor de mensen in onze samenleving die dat nodig hebben. Ook is er oog voor de opgelegde taak ten aanzien van de (nood)opvang van Oekraïners en statushouders in onze gemeente. Verder werken we aan een impuls op het gebied van verkeer, duurzaamheid en groenbeleid. Kortom: Waterland is een prettige woonomgeving met ruimte voor toerisme.”

Begrotingswijziging
Inmiddels is een begrotingswijziging vastgesteld vanwege de recent bekend gemaakte tegenvallende cijfers van het sociaal domein en de energietoeslag. Hieruit blijkt dat het lastig blijft om de kosten voor het sociaal domein te begroten. Ondanks deze negatieve effecten is de begroting na verwerking van deze begrotingswijziging meerjarig sluitend. Het lagere begrotingssaldo in 2026 wordt veroorzaakt door de onduidelijkheid omtrent de uitkering in het gemeentefonds voor dat jaar. Er wordt op dit moment door het Rijk en de gemeenten gesproken over het dichten van deze dip.

Collegeakkoord Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.
In 2023 wordt er verder gewerkt aan het realiseren van (betaalbare) woningen op verschillende woningbouwlocaties: De Regenboog, Nieuwpoortslaan en Noordeinde in Monnickendam, Stiereveld in Watergang, Sportvelden op Marken, etc. Ook verkennen we de mogelijkheden naar het bouwen op andere locaties in onze gemeente. Ook wordt er verder gewerkt aan het realiseren van het project Galgeriet. Het duurzaamheidsfonds wordt verder voortgezet en het groenonderhoud verbeterd. Extra aandacht wordt geschonken aan de verkeersproblemen in de verschillende kernen.

PDF Begroting in één oogopslag