Duurzaamheidstip vloerisolatie

Met vloerisolatie zorg je naast een lagere energienota ook voor meer comfort in de woning.

Vloerisolatie is een interessante maatregel om mee te starten bij het energiezuiniger en comfortabeler maken van de woning. Een goed geïsoleerde woning zorgt er namelijk voor dat je minder energie nodig hebt om de woning op de juiste temperatuur te krijgen. Dit is zeker interessant
als je op termijn besluit om de woning niet meer te verwarmen met aardgas. Bij een goed geïsoleerde woning is het mogelijk om op termijn ook bij lagere temperaturen de woning comfortabel te krijgen. Zorg er daarom voor dat de woning eerst zo min mogelijk energie nodig heeft.
Bij het isoleren aan de onderkant van de vloer wordt onderscheid gemaakt tussen gespoten materialen en niet gespoten materialen. Bij gespoten materialen dient de kruipruimte minimaal 50 centimeter hoog te zijn. Dit is verplicht vanuit de wetgeving. Bij niet gespoten materialen
dient de kruipruimte minimaal 35 centimeter hoog te zijn. Meer informatie is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl.