Deze week aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus

Deze week ontvangt u de aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting in uw brievenbus. Bij de onroerende zaakbelasting vindt u ook weer de WOZ-waarde van het pand. Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/belastingen.

Betalingsmogelijkheden
U kunt het aanslagbedrag automatisch laten afschrijven of zelf voor de betaling zorgen. Op www.waterland.nl/belastingen kunt u een automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen.

Als u er niet voor kiest de aanslag automatisch te laten incasseren, dient u het aanslagbedrag voor de laatste vervaldatum te betalen. U kunt dit doen door middel van internetbankieren of eigen overschrijvingen. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de QR-code op het aanslagbiljet.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst contact op met ons. De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast.

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0299 658 566. Wilt u na het contact met ons alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat kan bij voorkeur via het digitale loket van onze belastingbalie: www.waterland.nl/belastingen.

Ook kunt u dit schriftelijk doen. Stuurt u deze dan aan gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of mail naar gemeente@waterland.nl.