Deze week aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus

Woz waarde

Deze week ontvangt u de aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting in uw brievenbus.

Bij de onroerende zaakbelasting vindt u ook weer de WOZ-waarde van het pand. Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/belastingen.

Heeft bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde via een bureau zin?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke bureaus en makelaars actief die aangeven gratis (no cure no pay) voor u bezwaar te maken. Ook in Waterland krijgen we steeds meer bezwaren via deze bureaus binnen. Het nadeel van bezwaar maken via deze bureaus (voor de gemeente) is dat de gemeente hoge vergoedingen aan deze bureaus moet betalen, als een bezwaar (deels) toegekend wordt. Uiteraard staat het een ieder vrij om gebruik te maken van deze bureaus, maar we leggen u graag uit hoe u makkelijk zelf bezwaar kunt maken en dan zijn er geen hoge extra kosten voor de gemeente.

Hoe werkt het bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde nu eigenlijk?

Als het bezwaar (voor een deel) is toegekend en de WOZ-waarde veranderd is, ontvangen de bureaus en makelaars een vergoeding van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-. Van dit bedrag ziet u verder niets. In dat geval merkt u alleen dat uw WOZ-waarde verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag met een klein bedrag verlaagd wordt. Dit terwijl de kosten voor de gemeente hoog zijn en dus indirect ook voor de inwoners van Waterland.

Als bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure de waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, levert dit voor u een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen op van € 9,00. Maar het bureau of makelaar kan voor zijn werkzaamheden een bedrag van ruim € 700,- van de gemeente uitgekeerd krijgen.

Zelf bezwaar maken kan net zo eenvoudig

De gemeente wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er toch een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf. Als u dit online doet, betaalt u zelfs geen portokosten. Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/belastingen. U kunt ook overleggen met een medewerker over bijvoorbeeld de hoogte van uw WOZ-waarde. Belt u hiervoor de belastingtelefoon: (0299) 658 566.