Denk mee over de toekomst van de Purmer!

De gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland werken sinds de zomer 2021 samen aan een omgevingsvisie voor de Purmer. Deze visie geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan van de Purmer tot 2040. Vertegenwoordigers van onder andere de boeren en tuinders, ondernemers, het waterschap de provincie dachten de afgelopen maanden mee. In april is het de beurt aan bewoners om mee te denken. Dat kan door op 7 of 12 april de informatiebijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur te bezoeken, of online via de projectwebsite.

Tijdens de bijeenkomsten en via de projectsite krijgen bewoners informatie over wat een omgevingsvisie is en wat er nodig is om deze te kunnen maken. Ook kunnen bewoners meedenken over de toekomst van de Purmer. Wat maakt de Purmer bijzonder? Wat moet blijven in de Purmer? En wat wordt nog gemist? Met alle opgehaalde reacties werken de gemeenten weer verder aan de omgevingsvisie. Planning is dat de visie rond de zomer gereed is. 

Aanmelden inloopbijeenkomst

De bijeenkomsten vinden plaats op 7 en 12 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij de gemeentewerf van gemeente Waterland, Hoge Dijk 1b in Katwoude. Aanmelden voor één van de informatieavonden kan tot 4 april via purmer@bro.nl

Online meedenken

Op www.broproject.nl/depurmer kunt u vanaf 4 april een reactie achterlaten via het online formulier.

Omgevingsvisie 2040

Een omgevingsvisie is geen gedetailleerd plan, maar geeft in grote lijnen aan hoe de Purmer zich tot 2040 ontwikkelt. Samen met bewoners, ondernemers, agrariërs en andere betrokkenen kijken de drie gemeenten naar de toekomst van het 400 jaar oude poldergebied. Wat willen we behouden en versterken? En waar is verbetering en verandering nodig? In de visie komt op hoofdlijnen te staan hoe we de komende twintig jaar omgaan met de leefomgeving van de Purmer. Bijvoorbeeld: waar kunnen nieuwe woningen en bedrijven komen? Welke delen van de polder blijven vooral groen en landelijk? En waar verbeteren we de wegen? Onder de Purmer verstaan we het hele gebied binnen de ringvaart: het agrarisch gebied, het Purmerbos, de woongebieden en de bedrijfslocaties.

Ontwikkeling bedrijventerrein in noorden van de Purmer en oostflank Purmerend

 De ontwikkelingen van het nieuwe bedrijventerrein in het noorden van de Purmer en bij de oostflank van Purmerend hebben een eigen meedenktraject en sluiten straks aan bij de omgevingsvisie De Purmer. Kijk voor meer informatie over deze ontwikkelingen op www.edam-volendam.nl/de-purmer en www.oostflankpurmerend.nl

Op www.broproject.nl/depurmer staat de laatste informatie over de ontwikkeling van de omgevingsvisie de Purmer.
 

Kaart van de purmer